Qeverisja e mirë: Qasja e lirë deri te informatat me karakter publik (duke u realizuar)

Prandaj, Fondacioni Shoqëri e hapur – Maqedoni, në bashkëpunim me partnerët e tij, Transparencë Maqedoni, Fondacionin Metamorfozis, Shoqatën e juristëve të rinj të Maqedonisë, Forumin rinor arsimor dhe Civil – Qendrën për liri, nëpërmjet ueb-faqes spinfo.org.mk, ua vë në dispozicion tërë praktikën e deritanishme në zbatimin e ligjit, në rubrikën Raste, prej ku, të gjithë të interesuarit mund t’i marrin të dhënat që janë në dispozicion, e të cilat janë marrë duke e shfrytëzuar Ligjin për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.

Ueb-faqja www.spinfo.org.mk, qytetarëve dhe të gjitha palëve të interesuara, u ofron qasje te informatat me karakter publik të cilat tashmë janë publikuar ose janë dorëzuar, që të inspirohen për llojet e pyetjeve që mund t’ia parashtrojnë pushtetit, e poashtu, atyre u ofrohet edhe mundësia që pyetjet t’i parashtrojnë në mënyrë të drejtpërdrejt, nëpërmjet ueb-faqes.

Kjo është një vegël e re, e cila është në dispozicion onlajn dhe që do t’u mundësojë qytetarëve, gazetarëve dhe të gjithë të interesuarve të njoftohen me mënyrën se si të parashtrojnë kërkesa për qasje të lirë deri te informatat, por edhe t’i krahasojnë dhe t’i ballafaqojnë përvojat nga shfrytëzimi i kësaj të drejte, me mbi 2.500 raste të krahasuara që janë në dispozicion në ueb-faqe. Qytetarët do të kenë mundësi që nëpërmjet kësaj vegle të re t’i potencojnë dobësitë dhe praktikat më të mira nga e drejta për qasje të lirë.

Fondacioni Metamorfozis i digjitalizoi kërkesat e qytetarëve për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik dhe ato gjenden në pjesën Resurse, të ueb-faqes së projektit.

Projekti është i financuar nga Fondacioni Shoqëri e hapur – Maqedoni.

Ndaje:

meta tim sliki-02.jpg

Qeverisja

e

mirë:

Qasja

e

lirë

deri

te

informatat

me

karakter

publik

(duke

u

realizuar)

Tekste të tjera në blog

Forumi i Qeverisjes së Internetit në Japoni bën thirrje për përpjekje të përbashkëta në ndërtimin e një interneti që i fuqizon të gjithë njerëzit

02.12.2023

Koment në Forumin e Qeverisjes së Internetit në Kioto nga Bardhyl Jashari, Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Metamorfozis Forumi i Qeverisjes së Internetit (IGF) është një nga platformat më të rëndësishme kur bëhet fjalë për politikat e internetit. Ai shërben si një forum vjetor që mbahet nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara duke u mundësuar palëve […]

SI TË (MBI)JETOJMË NË NJË SHOQËRI TË PËRMBYTUR NGA URREJTJA NË INTERNET?

14.11.2023

Fotoja nga Freepik Një nga sfidat më të mëdha kur ne si aktivistë/e kuir (“queer”) përpiqemi të rrisim ndërgjegjësimin publik dhe vullnetin institucional për jetën tonë të përditshme është të qëndrojmë të qetë, të arsyeshëm dhe të sigurt përballë përhapjes së madhe të gjuhës së urrejtjes ndaj nesh dhe komuniteteve tona. Periudhën e kaluar, si […]

RMV, nuk sanksionohet gjuha e urrejtes në internet, posaçërisht ndaj grave – PORTALB

13.11.2023

Gjuha e urrejtjes në internet në RMV. Foto ilustrim nga Fisnik Xhelili/Portalb.mk (fotoja në prapavi nga Kb group në Canva) Në Maqedoninë e Veriut gjatë viteve të fundit janë shpeshtuar rastet e gjuhës së urrejtjes në internet. Të dhënat tregojnë se më të prekura nga ky problem janë gratë, kryesisht fytyra publike por jo vetëm, […]

Balancimi midis Lirisë së të shprehurit dhe Gjuhës së urrejtjes

10.11.2023

Liria e shprehjes është një bazë themelore e një shoqërie demokratike. Paaftësia e shtetit për të kufizuar këtë të drejtë, pa një ” arsye të justifikueshme “, është një tregues i nivelit të pjekurisë demokratike të një shoqërie. E drejta për lirinë e shprehjes është e garantuar nga një seri aktesh ligjore ndërkombëtare, të cilat […]

RMV, inteligjenca artificiale të parandalojë gjuhën e urrejtjes në internet, por jo ta parandalojë lirinë e fjalës

10.11.2023

Foto nga cottonbro studio / Pexels Modelet e inteligjencës artificiale (IA) po përparojnë dhe kanë mundësi të zbulojnë gjuhën e urrejtjes në internet, dhe në këtë mënyrë të ndikojnë në mënyrë parandaluese në përhapjen e saj, veçanërisht përmes rrjeteve kryesore sociale, të cilat përdoren nga shumica e qytetarëve të Maqedonisë. Megjithatë, edhe “risitë” e individëve […]

RMV, inteligjenca artificiale të parandalojë gjuhën e urrejtjes në internet, por jo ta parandalojë lirinë e fjalës – PORTALB

09.11.2023

Modelet e inteligjencës artificiale (IA) po përparojnë dhe kanë mundësi të zbulojnë gjuhën e urrejtjes në internet, dhe në këtë mënyrë të ndikojnë në mënyrë parandaluese në përhapjen e saj, veçanërisht përmes rrjeteve kryesore sociale, të cilat përdoren nga shumica e qytetarëve të Maqedonisë. Megjithatë, edhe “risitë” e individëve që përhapin gjuhën e urrejtjes po […]