Qeverisja e mirë: Zbatimi i qeverisjes e-lokale në Maqedoni

Ndaje:

meta tim sliki-02.jpg

Qeverisja

e

mirë:

Zbatimi

i

qeverisjes

e-lokale

Maqedoni