Gjuha e urrejtjes në internet

Qëllimi i trajnimit është për të mësuar se si ta njohin gjuhën e urrejtjes në internet në të gjitha format e saj, duke i përfshirë edhe ato të cilat më së shumti i ndikojnë të rinjtë, siç janë dhuna në internet dhe urrejtja në internet. Trajnimi fokusohet në përdorimin e mediave sociale për ndërveprim social dhe pjesëmarrje demokratike.