Onlajn sigurimi

Në këtë tranim do të fitoni këshilla dhe udhëzime që në mënyrë të sigurtë të kënaqeni në përfitimet e internetit, informacione të përgjithshme për internetin si medium, mundësitë të cilat i ofron, rreziqet të cilat sjell dhe mënyrat se si të mbrohemi prej tyre.