Të dhënat e hapura

Trajnimi për të dhënat e hapura Ju lejon të njiheni me definicionin e të dhënave të hapura dhe si ti njihni dhe ti përdorni të dhënat e hapura.