Efikasitet më i mirë përmes teknologjive Cloud

Këto kurse ofrojnë njohuri për përfitimet, rreziqet dhe rekomandimet për përdorimin e Cloud teknologjive dhe hapa për të përmirësuar data bazat e juaja dhe të zvogëloni shpenzimet përmes tranzicionit në një model cloud kompjuterik.