Mbledhja e të dhënave personale për profilizimin dhe marketingun digjital përmes aksionit ekologjik për pyllëzim

13.01.2022

Në Fokus

Gjatë muajit dhjetor të vitit 2021, një nga tre bankat më të mëdha në vend zhvilloi një fushatë përmes së cilës, siç thuhet në deklaratën zyrtare, për çdo deklaratë të dorëzuar në mënyrë digjitale të pëlqimit për përdorimin e të dhënave personale për marketing të drejtpërdrejtë, banka do të sigurojë nga një fidan për shtimin e fondit pyjor në rajonin e Maleshevës, i cili u shkatërrua nga zjarri këtë verë.Në deklaratën e bankës thuhet se me pjesëmarrjen në pyllëzim nxitet ndërgjegjësimi ekologjik i qytetarëve, ndërsa me deklaratën e pëlqimit të dhënë në mënyrë digjitale shmanget përdorimi i formularëve në letër.

Në deklaratë po ashtu thuhet se fushata promovuese është në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Megjithatë, fushata përmes së cilës pjesëmarrësit lejojnë përdorimin e të dhënave të tyre personale për marketing të drejtpërdrejtë është dizajnuar në mënyrë konfuze si në aspektin e komunikimit ashtu edhe në aspektin e respektimit konsekuent të së drejtës për të dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale.

Photo by CardMapr on Unsplash

 

Sipas bankës, procedura për pjesëmarrje është e thjeshtë, por nëse dikush dëshiron të marrë pjesë, do të shohë se kjo nuk është thjesht me një klikim.

Elena Stojanovska, eksperte për mbrojtjen e të dhënave personale, me të cilën redaksia e Meta.mk e ka analizuar fushatën, thotë se informacioni i parë tregon se me çdo pëlqim të dhënë për marketing të drejtpërdrejtë, klienti merr pjesë në pyllëzim, që në njëfarë mënyre të jep ndjenjën se ne i “tregtojmë” të dhënat tona personale për ndonjë qëllim tjetër, jo vetëm për të marrë informacion nga banka.

Për më tepër, pas klikimit të parë në ueb-faqen e bankës për të mësuar më shumë, informacioni i radhës që marrim është se japim pëlqimin tonë për të marrë oferta të personalizuara, të përshtatura për ne dhe interesat tona.

“Kjo do të thotë se nuk është vetëm marketing direkt, por edhe profilizim. Sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nuk lejohet të bëhet edhe marketing i drejtpërdrejtë edhe profilizim me një pëlqim. Një klient mund të dëshirojë të marrë mesazhe për risitë, por mund të mos dëshirojë që transaksionet e tij të ndiqen për të vlerësuar se ku shpenzon më shumë, me çfarë dinamike shpenzon dhe të ngjashme”, tha Stojanovska.

Sipas saj, momenti tjetër i diskutueshëm është informacioni se mesazhet do t’i marrim në të gjitha kanalet e komunikimit që i ka banka për ne, gjë që po ashtu është në kundërshtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Stojanovska sqaroi se klienti duhet të ketë zgjedhje se në cilin kanal komunikimi dëshiron të marrë mesazhe për marketing direkt (SMS, Viber, e-mail), e jo si rregull të marrë mesazhe në të gjitha kanalet dhe pajisjet e mundshme që i përdor.

“Mënyra e dhënies së pëlqimit është problematike sepse nuk lë vend për zgjedhje, e nuk duhet të ndodhë kur baza e vetme për përpunimin e të dhënave personale është pëlqimi i klientit. Domethënë, të dhënat që banka i kërkon në formularin për dhënien e pëlqimit janë numri unik amë i qytetarit (NUAQ), 4 shifrat e fundit të kartës, muaji dhe viti i skadimit dhe numri i celularit që është një vëllim i të dhënave që nuk korrespondojnë me qëllimin, nëse qëllimi është vetëm marketingu i drejtpërdrejtë” – thotë Stojanovska.

Duke pasur parasysh se klienti mund ta tërheqë pëlqimin në çdo kohë, dhe banka është e obliguar që menjëherë pas tërheqjes t’i fshijë të dhënat e klientit dhe ta ndërpresë atë përpunim, një aktivitet i vendosur në këtë mënyrë i bankës, sipas Stojanovskës, pashmangshmërisht do të shkaktojë shqetësim.

“Klienti mund të dëshirojë të mos profilizohet, por megjithatë mund të dëshirojë të marrë informacion të përgjithshëm nga banka, por nuk do të mund ta marrë këtë shërbim sepse pëlqimi i përgatitur në këtë mënyrë i referohet edhe marketingut të drejtpërdrejtë edhe profilizimit. Banka duhet t’i rregullojë pëlqimet ashtu siç është paraparë me ligj, dhe pasi ta bëjë këtë, të bëjë ndryshime dhe plotësime në pjesën e Politikës së privatësisë dhe të vendosë një formular me të cilin klientët mund të kërkojnë tërheqjen e pëlqimit” – përfundoi Stojanovska.

Ndaje:

mediumski-item-img-1.png

THIRRJE TË HAPUR për shprehjen e interesit për anëtarësim të përfaqësuesve nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile në Këshillin për Koordinimin dhe Monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Partneritetin për Qeverisje të Hapur 2024-2026

Thirrja e hapur duhet të mundësojë paraqitjen e 8 (tetë) përfaqësuesve nga organizatat e interesuara të shoqërisë civile që i ndajnë vlerat e Partneritetit për Qeverisje të Hapur dhe angazhohen për pjesëmarrje, hapje dhe llogaridhënie më të madhe të autoriteteve dhe i zbatojnë ato parime në punën e tyre, për pjesëmarrjen e tyre në Këshillin […]

mediumski-item-img-1.png

Shpallje për punësimin e udhëheqësit/es së projekteve

Informata themelore Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, përmes programit të tij “Mediat për Demokraci”, pranon se një shoqëri e informuar është thelbësore për të garantuar llogaridhënie si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Aktivitetet që “Metamorfozis” i realizon në kuadër të këtij programi synojnë të krijojnë një mjedis në të cilin […]

mediumski-item-img-1.png

Indeksi i hapjes: Është duke u zhvilluar rrethi i tetë i matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ

Rrjeti ACTION SEE – Rrjeti për Përgjegjësi, Teknologji dhe Hapje të Institucioneve në Evropën Juglindore me mbështetjen e Fondit Kombëtar për Demokraci (NDI) përmes projektit Përdorimi i Mediave të Reja për të Promovuar Transparencën e Qeverisë (Using New Media to Promote Government Transparency), filloi rrethi i tetë e matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit […]