NDIHMËN E PARË DIGJITALE!

28.04.2021

Во фокусот

Nëse përballeni me ndonjë nga këto probleme klikoni në linkun vijues: https://bit.ly/3aCsMC8 dhe vizitoni ueb-faqen e ndihmës së parë digjitale!

Ndihma e parë digjitale është një burim falas që do t’u ndihmojë njerëzve që ndihmojnë në situata urgjente, trajnuesve për siguri digjitale, dhe aktivistëve me ekspertizë teknike që ta mbrojnë më mirë veten e tyre dhe komunitetet të cilave u shërbejnë kundër llojeve më të shpeshta të problemeve digjitale. Mund të shfrytëzohet gjithashtu edhe nga aktivistët, mbrojtësit e të drejtave digjitale, bloguesit, gazetarët ose aktivistët e mediave që duan të mësojnë se si ta mbrojnë veten e tyre dhe si t’u ndihmojnë të tjerëve. Nëse Ju apo dikush të cilit i ndihmoni ka problem digjital, Ndihma e parë digjitale do t’ju orientojë në diagnostikimin e problemeve që i keni, dhe do t’ju ofrojë mbështetje nga organizata që ofrojnë ndihmë nëse ju duhet ajo.

Ndaje: