NDIHMËN E PARË DIGJITALE!

28.04.2021

Во фокусот

Nëse përballeni me ndonjë nga këto probleme klikoni në linkun vijues: https://bit.ly/3aCsMC8 dhe vizitoni ueb-faqen e ndihmës së parë digjitale!

Ndihma e parë digjitale është një burim falas që do t’u ndihmojë njerëzve që ndihmojnë në situata urgjente, trajnuesve për siguri digjitale, dhe aktivistëve me ekspertizë teknike që ta mbrojnë më mirë veten e tyre dhe komunitetet të cilave u shërbejnë kundër llojeve më të shpeshta të problemeve digjitale. Mund të shfrytëzohet gjithashtu edhe nga aktivistët, mbrojtësit e të drejtave digjitale, bloguesit, gazetarët ose aktivistët e mediave që duan të mësojnë se si ta mbrojnë veten e tyre dhe si t’u ndihmojnë të tjerëve. Nëse Ju apo dikush të cilit i ndihmoni ka problem digjital, Ndihma e parë digjitale do t’ju orientojë në diagnostikimin e problemeve që i keni, dhe do t’ju ofrojë mbështetje nga organizata që ofrojnë ndihmë nëse ju duhet ajo.

Ndaje:

mediumski-item-img-1.png

Shpallje për punësimin e udhëheqësit/es së projekteve

Informata themelore Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, përmes programit të tij “Mediat për Demokraci”, pranon se një shoqëri e informuar është thelbësore për të garantuar llogaridhënie si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Aktivitetet që “Metamorfozis” i realizon në kuadër të këtij programi synojnë të krijojnë një mjedis në të cilin […]

mediumski-item-img-1.png

Indeksi i hapjes: Është duke u zhvilluar rrethi i tetë i matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ

Rrjeti ACTION SEE – Rrjeti për Përgjegjësi, Teknologji dhe Hapje të Institucioneve në Evropën Juglindore me mbështetjen e Fondit Kombëtar për Demokraci (NDI) përmes projektit Përdorimi i Mediave të Reja për të Promovuar Transparencën e Qeverisë (Using New Media to Promote Government Transparency), filloi rrethi i tetë e matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit […]

mediumski-item-img-1.png

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023 Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e […]