Nuk do të kërkohen më certifikatat e lindjes jo më të vjetra se 6 muaj, DMLA e shpalli vendimin pas hulumtimit të Portalbit

02.11.2021

Во фокусот

Drejtoria për Menaxhim me Librat Amë (DMLA), informon se ka miratuar vendim që të mos kërkojë certifikata nga Libri Amë i të Lindurve jo më të vjetra se gjashtë muaj. Këtë e deklaroi pasi që Portalb.mk, publikoi hulumtimin në të cilin qytetarët ankoheshin dhe vetë Drejtoria konfirmoi se u janë kërkuar certifikata jo më të vjetra se gjashtë muaj. Me vendimin e ri, qytetarët që duan të kurorëzohen, DMLA më nuk do t’i obligojë ata që të nxjerrin certifikata të reja por ofiçari do t’i kontrollojë të dhënat e certifikatave që veçmë i kanë. Në rast se qytetarët fare nuk kanë certifikata, ata do të kurorëzohen vetëm me dokument identifikimi, ndërkaq ofiçari do t’ua nxjerrë certifikatat, njofton Portalb.mk.

Në pajtueshmëri me Ligjin për Familje, hapi i parë kur dëshironi të bëni kurorëzim është që të bëhet procesverbal për kurorëzim nga ana e ofiçarit ku si dokumente shoqëruese nevojiten certifikatat e lindjes së personave që kurorëzohen.

Sipas vendimit të ri, në procedurën për procesverbal të kurorëzimit nuk do të kërkohet më që qytetarët t’i sigurojnë certifikatat e lindjes, por atë do ta bëjë ofiçari, në rast se qytetarët nuk i kanë nxjerrë vetë paraprakisht. Qytetarët nevojitet vetëm që të identifikohen me dokument personal të identifikimit, ofiçari i merr të dhënat dhe ai i mbaron procedurat administrative.

“Në të gjitha procedurat tjera që udhëhiqen në Drejtori dhe ku duhet si provë të tregohet certifikata nga Libri Amë i të Lindurve, pranohet certifikata edhe më e vjetër se 6 muaj, vetëm nëse ka vulë për vlefshmëri të pakufizuar”, thonë për Portalb.mk, nga DMLA.

Prej atje shtojnë certifikata “jo më të vjetra se gjashtë muaj” nuk do të kërkohen në DMLA, por institucionet tjera kanë rregullat e tyre.

“Për institucionet tjera shtetërore dhe personat juridik (bankat), të cilët u kërkojnë qytetarëve certifikata jo më të vjetra se gjashtë muaj, ato janë rregulla që vetë ata i kanë vendosur në punën e tyre”, thonë nga DMLA.

Paraprakisht, Portalb.mk bëri hulumtim në lidhje me atë se pse u kërkohet qytetarëve që në procedurat e DMLA-së të dorëzojnë certifikata jo më të vjetra se gjashtë.

DMLA, e konfirmoi se ata kërkojnë certifikata jo më të vjetra se gjashtë muaj, për shkak se siç thanë ata, qytetarët i keqpërdorin të dhënat dhe konfirmuan se për këtë madje kishin miratuar edhe urdhër të brendshëm.

“Në çdo certifikatë ka vulë se personi i cili i dorëzon të dhënat, përgjigjet për saktësinë e tyre nën përgjegjësi morale, materiale dhe penale. Por, në praktikë nuk është ashtu. Për shkak të ndryshimeve në emra, adresa, gjendje martesore, pranim ose mospranim të mëmësisë, gjegjësisht atësisë, qytetarët nuk i paraqesin ndryshimet në qarkullimin juridik dhe shërbehen me të dhëna të vjetra. Ata, me këtë bëjnë bigami, kur bëhet fjalë për martesë, kur e ndryshojnë emrin apo mbiemrin, kur bëhet fjalë për identitet dhe tjetër. Për këtë bëhen një sërë shkeljesh, të cilat derisa të zbulohen bëjnë dëme më të mëdha”, thonë nga DMLA për Portalb.mk, duke shtuar se periudha 6 mujore, vlerësohet si kohë optimale që të rregullohen të dhënat në evidencën amë.

Sipas ekspertëve që kontaktoi Portalb.mk, ky urdhër ishte i paligjshëm.

Portalb.mk, siguroi informata nga burime shtetërore të sigurta se, pasi e kemi publikuar storjen, DMLA e ka ndryshuar këtë urdhër intern.

DMLA në kundërshtim me veten

Portalb.mk, kërkoi detaje nga DMLA për këto informata dhe ata na dërguan një e-mail me të dhënat që i elaboruam më lartë, duke nënvizuar se ky vendim ka hyrë në fuqi prej 1 prillit të vitit 2021. Sipas kësaj, i bie që DMLA, ka dhënë përgjigje në kundërshtim me vetveten.

Portalb.mk, nga zyrtarët e DMLA-së i kërkoi të dyja urdhrat interne për t’i parë datat e miratimit, por DMLA nuk na i dorëzoi.

Veç kësaj, DMLA, nuk ka publikuar asnjë njoftim me këtë çështje në ueb-faqen e saj ku publikohen aktivitetet e kësaj Drejtorie. Por, kjo nuk e mohon faktin që në DMLA deri tani janë kërkuar certifikata “jo më të vjetra se gjashtë muaj”, duke i pasur parasysh ankesat që kanë arritur në redaksinë tonë, por edhe reagimet e qytetarëve nëpër rrjetet sociale, pasi që e publikuam storjen.

Në linqet në vijim mund t’i lexoni komentet e qytetarë në FB: Portalb.mkMeta.mkICEDA.

Portalb.mk, e zbardhi këtë çështje dhe i informon qytetarët se tani e tutje nuk guxon askush që t’u kërkojë në DMLA, certifikatë “jo më të vjetër se gjashtë muaj”. Çiftet mund të kurorëzohen vetëm me letërnjoftime apo pasaportë, ndërkaq dokumentet tjera të gjitha duhet që t’i rregullojë ofiçari. Në raste kur administratorët apo nëpunësit veprojnë në kundërshtim me këtë, apelojmë që qytetarët ta paraqesin rastin në DMLA dhe nëse nuk reagon DMLA, ta paraqesin në redaksinë tonë.

Ndaje:

mediumski-item-img-1.png

Shpallje për punësimin e udhëheqësit/es së projekteve

Informata themelore Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, përmes programit të tij “Mediat për Demokraci”, pranon se një shoqëri e informuar është thelbësore për të garantuar llogaridhënie si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Aktivitetet që “Metamorfozis” i realizon në kuadër të këtij programi synojnë të krijojnë një mjedis në të cilin […]

mediumski-item-img-1.png

Indeksi i hapjes: Është duke u zhvilluar rrethi i tetë i matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ

Rrjeti ACTION SEE – Rrjeti për Përgjegjësi, Teknologji dhe Hapje të Institucioneve në Evropën Juglindore me mbështetjen e Fondit Kombëtar për Demokraci (NDI) përmes projektit Përdorimi i Mediave të Reja për të Promovuar Transparencën e Qeverisë (Using New Media to Promote Government Transparency), filloi rrethi i tetë e matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit […]

mediumski-item-img-1.png

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023 Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e […]