Partneriteti i Qeverisjes së Hapur, Maqedonia e Veriut