Мени
ooo

Упатство за употреба на OpenOffice.org

 Во Упатството за употреба на OpenOffice.org се поместени упатства за најкористените апликации што се наоѓаат во склоп на канцеларискиот пакет и тоа: Writer, Calc, Impress и Base. 

Упатството е достапно и во електронска верзија на ЦДто „Заврши си работа“ коешто беше објавено по повод Денот на слободниот софтвер.  

Поврзани натписи