Архива

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Подобра ефективност преку клауд технологии

Овие курсеви нудат знаење за придобивките и ризиците, како и препораки за користење на клауд технологии и чекори за подобрување на вашите бази на податоци и како да ги намалите трошоците преку транзиција кон клауд компјутерски модел.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Управување со е-отпад

Овој курс ви нуди знаење за поеколошка електроника преку преглед на условите за безбедно и ефективно управување со е-отпад. Тука спаѓаат детали за потребната инфраструктура, како и политички и регулаторни рамки кои се користат за решавање на сè поголемиот проблем со е-отпадот.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Компјутерска писменост

Овој курс ви нуди знаење и можност да ги користите компјутерите и сродните технологии ефикасно, преку споделување на широк опсег на вештини покривајќи различни нивоа, почнувајќи од основните вештини за употреба се до програмирање и напредно решавање на проблеми.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Онлајн безбедност

На овој курс ќе добиете совети и насоки за безбедно уживање во благодетите на интернетот, општи информации за интернетот како медиум, можностите што ги нуди, опасностите што со себе ги носи и начините како да се заштитиме од нив.  

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Отворени податоци

Обуката за отворени податоци Ви овозможува да се запознаете со дефиницијата за отворени податоци и начинот како да препознаете и искористите отворените податоци.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Принципи на отворена влада

Овој курс ви овозможува да научите за владејачката доктрина која се залага дека граѓаните имаат право на пристап до владини документи и процедури со цел ефикасен јавен надзор, како и да ви овозможи да дознаете повеќе за тоа како да пристапите до работата на владата.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Промоција преку социјални медиуми

Курсевите за промоција преку социјални медиуми се фокусираат на креирањето на содржини кои привлекуваат внимание и го поттикнуваат читателот да ги сподели истите на своите социјални мрежи. Овие курсеви нудат детални инструкции за како: Да ја промовирате содржината на вашиот блог или на вашата одредишна страница преку социјални медиуми Зголемете ја посетеноста на вашата веб-локација […]

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Дигитални приказни

Курсот се однесува на куса форма на продукција на дигитални медиумски записи кои им овозможуваат на луѓето да споделуваат аспекти од своите животни приказни. „Медиумски записи“ може да подразбира дигитален еквивалент на филмски техники, анимација, фотографии, аудио записи или било која друга форма на медиумски запис кој не е физички (материјал кој постои само како […]

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Говор на омраза на Интернет

Целта на обуката е да се научи како да се препознава говорот на омраза онлајн во сите негови форми, вклучувајќи ги оние кои најмногу ги засегаат младите, како што се сајбер насилството и сајбер омразата. Обуката се фокусира на употребата на социјални медиуми за социјална интеракција и демократска вклученост.

mediumski-item-img-1.png

09.10.2014

Онлајн новинарство

Со напредокот на електронските медиуми дојде до зголемување на побарувачката за одговорни новинари – професионалци со вештини и знаење да ги користат новите медиуми и да се емитува навремено информирање на јавноста. Со овој курс, учесниците ќе научат за правата и обврските на медиумските професионалци во една демократија.

mediumski-item-img-1.png

09.10.2014

portalb.mk

mediumski-item-img-1.png

09.10.2014

Фондација Отворено општество Македонија

Прикажи повеќе