Говор на омраза на Интернет

Целта на обуката е да се научи како да се препознава говорот на омраза онлајн во сите негови форми, вклучувајќи ги оние кои најмногу ги засегаат младите, како што се сајбер насилството и сајбер омразата. Обуката се фокусира на употребата на социјални медиуми за социјална интеракција и демократска вклученост.