Компјутерска писменост

Овој курс ви нуди знаење и можност да ги користите компјутерите и сродните технологии ефикасно, преку споделување на широк опсег на вештини покривајќи различни нивоа, почнувајќи од основните вештини за употреба се до програмирање и напредно решавање на проблеми.