Мени
e-society-banner

Втора меѓународна конференција „е-Општество.Мк“

На конференцијата ќе бидат покриени следните теми:

 • Примери на најдобри пракси при градење институционална рамка за е-општество,
 • е-влада и граѓанско учество,
 • слободен пристап до информации и приватност на личните податоци,
 • законодавство за е-трговија, компјутерски криминал и сигурност,
 • влијание на новите медиуми на применетата политика: премин на дигитално емитување,
 • изградба на синергија: надминување на јазот еЕУ-еЈИЕ,
 • евалуација на ИТ-проекти од родова перспектива,
 • интернет-новинарство,
 • блогирање и други нови медиуми,
 • слобода на изразување на интернет и анонимност,
 • е-пристапност: вклучување на луѓето со посебни потреби во информатичкото општество,
 • слободен софтвер

Поврзани натписи