Мени

Бардил Јашари

Бардил Јашари е директор на фондацијата Метаморфозис (Македонија). Неговите професионални интереси главно се во сферата на новите технологии, медиумите, граѓанскиот активизам, е-владата и учеството. Претходно има работено како координатор на Програмата за информации на Фондацијата Отворено општество - Македонија. На овие две позиции тој има раководено со проекти на национално и меѓународно ниво, во тесна соработка со други меѓународни организации, владини органи, бизнис и граѓанскиот сектор.

Тој е член на Националниот совет за информатичко општество на Македонија и е национален експерт за Македонија на наградата на светскиот самит на ОН. Во минатото тој членувал во работната група за националната стратегија за развој на информатичкото општество и служел како комесар во Агенцијата за електронски комуникации (26.04.2005  -  06.10.2010).

Бардил има магистрирано на Факултетот за јавна администрација при Универзитетот Париз 12 (Франција). Дипл. инженер по информатика – насока информатички системи на Универзитетот во Загреб, Факултет за организација и информатика - Вараждин (Хрватска).

Филип Стојановски

Има дипломирано информатика на Универзитетот Грејсленд од САД и магистрирано е-бизнис менаџмент на Универзитетот Париз 1 - Пантеон Сорбона од Франција.

Од 1995 година е активен во македонското граѓанско општество преку волонтерски проекти за заштита на потрошувачите и за е-издаваштво, како и преку професионални ангажмани во својство на експерт за ИТ. Пишува на теми поврзани со информатичко општество за медиумите во Македонија.

Во рамките на Фондацијата Метаморфозис неговите задолженија опфаќаат координирање проекти, истражувања и анализи, како и односи со јавноста. Во 2005 година беше член на Работната група одговорна за Националната стратегија за развој на информатичко општество на РМ.

Ќендреса Сулејмани

Ќендреса е програмски директор во Фондацијата Метаморфозис. Таа е особено заинтересирана за застапување на доброто владеење, граѓанското ангажирање, реформите во медиумите и демократијата во Северна Македонија и регионот.

Таа работи во граѓанскиот сектор од 2010 година и оттогаш таа менаџира и работи на неколку проекти што ги поддржуваат реформата на јавната администрација, транспарентноста и отчетноста на властите и граѓанското ангажирање. Ќендреса исто така спроведува и истражувања на политиките и има учествувано во повеќе процеси на креирање политики.

Таа е магистер по „Политика, безбедност и интеграција“ при Универзитетскиот колеџ во Лондон. Исто така има и двојна диплома од Американскиот Универзитет во Бугарија по програмите Југоисточни европски студии и Меѓународни односи, со Европски студии како втор главен предмет.

Марија Панчевска

Дипломиран економист на департманот финансиски менаџмент на Економскиот Фактултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  Нејзините професионални интереси се во сферата на управувањето со финансиите и ревизијата. Нејзиното работното искуство е во областа на управувањето со јавните финансии, сметководството, мониторинг на ИПА проекти, како и во активности за имплементација на ИСО стандарди.

Во тимот на Фондација Метаморфозис се вклучува во јули 2017 година како грантов координатор, а потоа и финансиски менаџер од април 2018 година. Од јануари 2019 година ја извршува функцијата директор за финансии и администрација. Нејзините одоговорности во Фондацијата Метаморфозис вклучуваат финансиско предвидување, планирање, буџетирање и контрола.

Елена Стојановска

Магистер по комуникации со долгогодишно искуство во областа на заштитата на приватноста. Во периодот од 2005 до 2014 година работи како советник за меѓународна соработка и за односи со јавноста во Дирекцијата за заштита на личните податоци, а оттогаш наваму како аналитичар и истражувач во областа на заштитата на личните податоци. Покрај правото на приватност во нејзиното поле на интерес се и медиумската регулатива и информациско – комуникациските теории.

Од 2016 година е дел од тимот на Фондација Метаморфозис како координатор на грантови на проектот на УСАИД за граѓанско учество. Покрај тоа, активно придонесува во проектите кои се тесно поврзани со заштитата на приватноста како човеково право.

Горан Ризаов

Проектен координатор во Фондацијата Метаморфозис, инаку професионален новинар со повеќегодишно искуство во печатените и електронски медиуми. Работи главно на проекти поврзани со добро владеење, отворени податоци, анализа и визуелизација на податоци.

Горан беше стипендист за професионална надградба во 2011/2012 година, кога на Факултетот за новинарство и масовни комуникации „Волтер Кронкајт“ во Феникс, САД студираше новинарство базирано на податоци и онлајн медиуми. Тој е дипломинар новинар на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Во 2015 година ја доби наградата за истражувачко новинарство „Никола Младенов“.

Владимир Петрески

Уредник на македонскиот Сервис за проверка на факти од медиумите (www.proverkanafakti.mk).

Владимир е новинар и уредник со долгогодишно искуство. Бил дел од списанието Млад борец, Демократски форум, првиот дневен весник - Република, Македонскиот сервис за информации и врски, првата новинска агенција во Македонија која известуваше на англиски јазик (подоцна преименувана во МИЦ - Македонски информативен центар), .

Во последните 5 години, пред да стане уредник на Сервисот за проверка на факти од медиумите, тој бил бизнис уредник во дневниот весник Шпиц (2009-2011), а подоцна и на информативните портали Плусинфо (plusinfo.mk - 2011-2012), Либертас (libertas.mk - 2012) и НоваТВ (novatv.mk - 2013).

Елида Зулбеари

Новинарка и уредничка. Има дипломирано Комуникациски науки и магистрирано Дипломатија на Универзитетот Југоисточна Европа во Скопје.

Работи во Фондацијата Метаморфозис како проект координатор на проекти поврзани со слобода на говорот и со зајакнување на медиумите во Македонија.

Од февруари 2012 таа е главен и одговорен уредник на информативниот портал www.portalb.mk.

Исто така, од 2012 до 2014 година, таа беше главен уредник на албанската верзија на проектот Сервис за проверка на фактите од медиумите factchecking.mk.

Зулбеари беше членка на управниот одбор на Советот за Етика во Медиумите на Македонија од 2014 до 2018.

Виолета Глигороска

Професионална кариера повеќе од 20  години со значително искуство во новинарство, продукција, односи со јавност и раководење на медиумски проекти.

Формално образование има во областа на литературата (додипломски студии) на Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје и бројни обуки специјалистички студии во областите менаџмент на медиуми и комуникации во земјата и странство.

Предходно работела во Фондација отворено општество – Македонија како проектен координатор за медиуми што вклучува: подготовка на годишни и повеќегодишни програмски стратегии; управување со проектен циклус; водење на грант-шеми и оперативни програмски активности; соработка со медиумски донатори и медиуми; соработка и координација на заеднички проекти со други медиумски НВОи од земјата и од странство.

Во рамките на фондацијата Метаморфозис работи како координатор на медиумските проекти.

Мила Јосифовска Даниловска

Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност при Универзитетот Св. Кирил и Методиј– Скопје, со 7 годишно работно искуство во граѓанскиот сектор и особен допринос во полето на младинска работа и волонтерство. Во тимот на Фондацијата Метаморфозис се приклучува во мај 2019 и работи како проектен координатор на проектот ACTION SEE - Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа.

Претходното работно искуство се базира на работа со млади и европски проекти како дел од извршниот одбор на Здружение Центар за интеркултурен дијалог, и на градење на капацитети на млади и младински работници како обучувач на теми поврзани со неформално образование, младинската работа, волонтерство и социјална инклузија. Се појавува како уредник, автор и преведувач на повеќе публикации и прирачници.

Маријана Јанческа

Магистер по културологија со завршени повеќе специјалистички студии во областа менаџмент на комуникации. Нејзината кариера во граѓанскиот сектор опфаќа повеќегодишно искуство како координатор на грантови, проектен координатор и специјалист за мониторинг и евалуација. Се појавува како уредник, автор и преведувач на повеќе публикации.

Во тимот на Фондација Метаморфозис се приклучи во декември 2020 година и работи како специјалист за мониторинг и евалуација на проектот на УСАИД за граѓанско учество.

Филип Нешкоски

Има дипломирано и магистрирано на Машински факултет во Скопје, насока Индустриско инженерство и менаџмент.

Во минатото работно искуство се вбројуваат изработка на веб страници и развој на бази на податоци, учество во активности за контрола на квалитет и имплементација на ИСО стандарди.

Во Метаморфозис е задолжен за развој и администрација на веб решенија, безбедност и техничка логистика на информацискиот систем на Фондацијата како и поддршка на проекти.

Виолета Јончевска

Има дипломирано на Факултетот за драмски уметности во Скопје, оддел Продукција, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”. По завршување на студиите од 2005 година до 2008 година работи на бројни телевизиски и филмски проекти во сектор продукција. Од 2008 до 2018 година својот професионален ангажман го продолжува во професионални маркетинг и ПР агенции како ПР и aкаунт менаџер. Работејќи на клиенти од различни области се стекнува со големо маркетинг искуство.

Во рамките на Фондацијата Метаморфозис е ангажирана на СТЕП проектот како Специјалист за социјални медиуми и одговорна за промовирање на активностите на проектот.

Анита Милановска

Има дипломирано деловна економија на универзитот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Најголемиот дел од нејзиното работно искуство е во областа администрација и финансии во меѓународни компании, како и во буџетски финансии во образование.

Во Метаморфозис е вработена од февруари 2014. Нејзините одговорности во Фондацијата  вклучуваат административни работи и евиденција на трошоци како и подготовка на финансиски извештаи за проектите.

Елена Стојанова

Дипломиран инженер при Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола.

Во тимот на Фондација Метаморфозис се вклучува во март 2018 год. како административно – финансиски асистент. Нејзините обврски вклучуваат активно учество во тековните проекти во Метаморфозис во делот на администрација и финансии. Исто така свој придонес дава во останати тековни административни работи поврзани со функционирањето на Фондацијата.

Претходното нејзино работно искуство  е во делот на осигурување (неживотно), прво како Агент за осигурување, а подоцна се вклучува во постапките за Јавни набавки (изработка и достава на финансиски понуди, учество на електронски аукции и сл.) преку ЕСЈН (Електронски систем за јавни набавки) во Осигурителна компанија во Македонија.”

Бојан Блажевски

Доктор по политички науки, на модулот „Демократијата во услови на глобализација“ на Институтот за социолошки и политичко - правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Магистер по медиуми и комуникации, дипломиран новинар на Правниот факултет „Јустинијан Први“. Од јули 2011 година до март 2019 година работел како новинар во порталот за архитектура, градежништво и урбан развој „Билд.мк“. Во 2016 година бил стипендист на Балканската стипендија за новинарска извонредност (Balkan Fellowship for Journalistic Excellence). Една година подоцна, бил стипендист на „Thesaurus Poloniae“ стипендијата на Министерството за култура и национално наследство на Република Полска и Меѓународниот културен центар во Краков. Остварил докторски престој во Нова Горица и Љубљана - Словенија (2013 година) и постдокторски престој во Краков - Полска (2017 година). Во 2018 година ја доби наградата „Жан Моне“ за најдобра новинарска сторија. Од февруари 2019 година е новинар во новинската агенција „Мета“.

Гоце Арсовски

Психолог и истражувач во Фондацијата Метаморфозис.

Вклучен во истражувачките активности на Фондацијата, тој го применува своето истражувачко искуство од областа на маркетингот и анализата на податоци во проекти како ACTION SEE - Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа, D.A.T.A. - Аналитика на податоци за транспарентност и отчетност, и многу други.

Професионалниот интерес главно насочен во областите на методологијата, статистиката, истражувачките инструменти, како и можностите за користење нови технологии во истражувањaта.

Студент на постдипломски студии на политики на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје.

Мирон Цали

Дипломирa на Унивезитетот Американ Колеџ во Скопје, оддел наука при ИТ менаџмент.

Одговорен за одржување и безбедноста на мрежата, техничка логистика во рамките на организацијата и поддршка на проекти во Фондацијата Метаморфозис.

Неговото претходно искуство се базира на Cisco CCNA и одржување на виндоус сервери кои вклучуваат активен директориум, групна политика, организациски единици, DNS, DHCP, Hyper-V, SSL сертификати.

Заинтересиран е за нови технологии и роботика.

Фросина Ѓоргиева

Фросина е дипломиран преведувач и толкувач од англиски на македонски јазик и обратно на катедрата по англиски јазик и книжевност на Филолошкиот Факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.  По дипломирањето запишува доквалификации на истата катедра – наставна насока. Работно искуство стекнува како преведувач на книжевни дела во издавачката куќа „АРС Студио“, но и како наставничка по англиски како втор јазик во истата издавачка куќа непосредно по дипломирањето.

Во тимот на Фондацијата Метаморфозис започнува да работи во јуни 2019 година како преведувач но исто така се вклучува и во останатите активности на фондацијата.

Валон Абдиу

Дипломиран инженер по информатика, на Факултетот за Природно-Математички науки при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје. Има долгогодишно искуство (од 1999 година) во работа со меѓународни организации во Македонија, вклучувајќи ја и Мисијата на ОБСЕ во земјата, во позиции на проектен координатор, виш административен асистент и преведувач.

Во периодот 2009-2011, работеше како асистент на отсекот по информатика, при ПМФ на Универзитетот во Тетово. Истовремено беше и координатор на Еразмус програмата за размена на студенти во овој Универзитет.

Со Метаморфозис соработува од 2009, а од 2011 е редовно ангажиран како преведувач на содржините кои се објавуваат на сајтовите на соодветните проекти. Од август 2017 е координатор на проектот ”Techsoup” за регионот на Македонија, Албанија и Косово. Исто така, го координира проектот “Meet and Code” во рамките на европската недела за програмирање (EU Codeweek).

Емилија Ѓорѓиевска

Има дипломирано економија на Универзитетот Св. “Кирил и Методиј” во Скопје и магистрирано бизнис администрација на Универзитетот за применети науки и уметности во Луцерн, Швајцарија. Претходните работни искуства вклучуваат ангажмани од сферата на синдикалната социјална политика и преговарање како и финансиите и банкарскиот сектор.

Работи во Фондацијата Метаморфозис како грантов администратор во склоп на Проектот за граѓанско учество поддржан од УСАИД. Работните активности опфаќаат, поддршка и менторство на грантисти, следење и анализа на проекти како и спроведување на финансиската компонента на програмските буџети.

Оливера Војновска

Политички новинар со речиси  25  години работно искуство.  Новинарската кариера ја почна во дневниот весник  „Нова Македонија“, каде работи во периодот од  1993 до 1999 година,  а потоа од 1999  до  2011 година продоллжува во „Утрински весник“.

Последните неколку години е  ангажирана на проекти поврзани со професионалните и етички стандарди во новинарството, како и на проекти за отчетност и добро владење. Од 2013 до 2015 година е рецензент во „Сервисот за проверка на факти од медиумите“, а од декември 2015 година е уредник во „Вистиномер“.

Има завршено Градежен факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Теофил Блажевски

Работи како уредник и новинар во Фондацијата Метаморфозис, на медиумските проекти Сервис за проверка на факти во медиумите и на Вистиномер од 2015 година.

Блажевски е дипломиран новинар, кој своето формално образование го  има надоградено со бројни обуки во Македонија и во странство.

Има 33-годишно работно искуство во новинарството, од кои над 27 професионално и  тоа како репортер, уредник и главен уредник (9 години), во повеќе печатени и електронски медиуми, вклучувајќи ги и новите медиуми.

Блажевски е член и на ЖК на Советот за етика во медиумите во Македонија од од 2014 година, потпретседател на ССНМ, како и член на Управниот одбор во Транспаренси  интернешнл – Македонија.

Сашо Спасоски

Во „Метаморфозис“ е од март 2016 година, кога почнува да работи како новинар во „Вистиномер“, а во јануари 2017 година станува и новинар во новинската агенција „Мета“.

Речиси непрекинатата новинарска кариера ја почнува во јуни 1996 година во весникот „Дневник“, каде е преведувач и новинар, а потоа и уредник. Следниот ангажман му е во весникот „Време“, каде е новинар и уредник, по што станува дел од уредничкиот тим што го формира весникот „Шпиц“, каде малку подоцна е назначен првин за помошник, а потоа и за заменик на главниот и одговорен уредник. По згаснувањето на „Шпиц“, кариерата ја продолжува во новинскиот сајт „Плусинфо“.

Силвана Жежова

Новинар во новинската агенција meta.mk од 2015 година. Во рамките на проектите на Метаморфозис, таа беше соработник на Севисот за проверка на факти и „Опсерваторија на медиумските реформи“.  Дипломирала на интердисциплинарните студии по новинарство на Правен факултет Скопје. Нејзиното работно искуство како новинар и уредник во некои од медиумите е повеќе од 15 години. Претходно работела во неделниците „Капитал“, „Глобус“ „Форум“, „Лајф“, новинската агенција „Макфакс“.

Суад Бајрами

Дипломиран професор по албански јазик и книжевност на Универзитетот Св. Кирил и Методи – Скопје.
Работи во Фондацијата Метаморфозис како новинар во медиумските проекти. Од 2015-та година, ангажиран како новинар работи во Порталб.мк.