Мени

„Заврши си работа!“ – ЦД со слободен софтвер за канцелариско работење на македонски јазик

При подготовката на ЦДто беше извршена локализација на македонски јазик на програмскиот интерфејс на најновата верзија на програмскиот пакет Опен офис (OpenOffice.org), во соработка со граѓанското здружение Слободен софтвер Македонија.

Локализацијата се состоеше од две фази:

  1. Превод, извршен преку Преведувачки маратон, со учество на над 50 волонтери.
  2. Темелна стручна лектура и коректура на сите преведени стрингови, во контекст на самиот интерфејс (на „жива“ апликација), извршена од тим на лектори и информатичари.

Покрај Опен офис, на ЦДто се поместени и локализирани верзии на разгледувачот Фајрфокс (Firefox), програмата за е-пошта Тандербрд (Thunderbird), програмата за обработка на слики и фотографии Гимп (Gimp), како и друг слободен софтвер.

Поврзани натписи