Прелиминарни податоци од истражувањето „Зголемување на употребата на веб-локациите gov.mk како алатки за транспарентност, отчетност и е-учество

Фондацијата Метаморфозис, во рамките на проектот „Зголемување на употребата на веб-локациите gov.mk како алатки за транспарентност, отчетност и е-учество“, спроведе истражување чија цел е утврдување на квалитетот на е-услугите и алатките за комуникација со граѓаните кои ги нудат gov.mk веб-локациите и истакнување на позитивни примери со цел поттикнување зголемено користење на овие е-услуги.

Истражувањето го опфаќа тековното ниво на употреба на владините веб-локации на општинско и државно ниво (gov.mk) во областите на транспарентност, отчетност и е-учество при донесување на одлуки, а овозможува согледување на состојбите, изведување заклучоци и препораки за поголемо искористување на целосниот потенцијал на новите технологии во овие области.

Ве покануваме да го дадете вашиот придонес преку оставање на коментар, забелешка или препорака која би сакале да биде разгледана и вклучена во финалниот извештај. Учествувајте преку коментари на Пинг.мк или преку е-пошта на info ет metamorphosis.org.mk.

Истражувањето е дел од меѓународната соработка потпомогната од Словачко-Балканскиот фонд за јавни политики, спроведуван од Балканската мрежа за развој на граѓанско општество и Фондацијата Понтис од Словачка. Документите се достапни на веб-локацијата на Метаморфозис, а дискусијата е отворена до 5 јуни, 2014 година.

Recommendations For Joint Action For Building Societal Resilience Towards Malign Influences Of Disinformation

As a result of the research process and the data analysis within the activities in the fight against disinformation, supplemented through the process of open consultations between the Metamorphosis Foundation for Internet and Society, the Council of Media Ethics of Macedonia (SEMM), the Association of Journalists of Macedonia, the Independent Trade Union of Journalists and […]

Visualization: Can we recognize digital addiction?

Remember: Excessive use of smartphones can negatively influence your life. Excessive social media use can lead to increased isolation, anxiety, less physical activity, depression, etc. Internet addiction can make it difficult to differentiate between reality and the virtual world, so use it with care. This visualization is available in English, Macedonian, Albanian, Serbian and Montenegrin […]

Disinformation trends Western Balkans

This report is based on a continuous monitoring process of domestic media in North Macedonia, Albania, Kosovo, Serbia, Montenegro, and BosniaHerzegovina conducted within the framework of the regional project Western Balkans Anti-Disinformation Hub: Exposing Malign Influences through Watchdog Journalism. It presents an overview of disinformation trends and narratives, their distribution between countries, and their sources […]