Прелиминарни податоци од истражувањето „Зголемување на употребата на веб-локациите gov.mk како алатки за транспарентност, отчетност и е-учество

Фондацијата Метаморфозис, во рамките на проектот „Зголемување на употребата на веб-локациите gov.mk како алатки за транспарентност, отчетност и е-учество“, спроведе истражување чија цел е утврдување на квалитетот на е-услугите и алатките за комуникација со граѓаните кои ги нудат gov.mk веб-локациите и истакнување на позитивни примери со цел поттикнување зголемено користење на овие е-услуги.

Истражувањето го опфаќа тековното ниво на употреба на владините веб-локации на општинско и државно ниво (gov.mk) во областите на транспарентност, отчетност и е-учество при донесување на одлуки, а овозможува согледување на состојбите, изведување заклучоци и препораки за поголемо искористување на целосниот потенцијал на новите технологии во овие области.

Ве покануваме да го дадете вашиот придонес преку оставање на коментар, забелешка или препорака која би сакале да биде разгледана и вклучена во финалниот извештај. Учествувајте преку коментари на Пинг.мк или преку е-пошта на info ет metamorphosis.org.mk.

Истражувањето е дел од меѓународната соработка потпомогната од Словачко-Балканскиот фонд за јавни политики, спроведуван од Балканската мрежа за развој на граѓанско општество и Фондацијата Понтис од Словачка. Документите се достапни на веб-локацијата на Метаморфозис, а дискусијата е отворена до 5 јуни, 2014 година.

DISINFORMATION TRENDS AND NARRATIVES IN THE WESTERN BALKAN REGION MEDIA MONITORING REPORT FOR THE PERIOD OCTOBER – DECEMBER 2023

During the last quarter of 2023, various external actors continued to target the societies of Western Balkans with disinformation and related manipulation tactics, through a range of influence operations by various authoritarian forces, to hybrid warfare by Russia. This monitoring report presents an overview of key disinformation trends affecting Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, […]

Compendium: “Manipulating the Public Discourse: Disinformation and Propaganda”

The compendium, “Manipulating the public discourse: Disinformation and Propaganda,” is an essential compilation for those seeking to understand and navigate the complex landscape of disinformation that has proliferated in recent years. It brings together a diverse array of texts, fact-checking articles, in-depth analyses, and reviews covering 2023. The year was marked by significant global and […]

“Error 403: Identity Forbidden

“Error 403: Identity Forbidden” is an analytical report on the prevailing conversation on social media regarding North Macedonia’s accesion to European Union and NATO membership. Research conducted by Metamorphosis Foundation as part of IRI’s Beacon Project from November 2023 to January 2024 indicates that the issues of integration of North Macedonia in the European Union […]