Мени

Прв Ден за отворена влада во Македонија

Првиот Ден за отворена влада во Македонија ќе се организира на 21 март, 2012 г. (во хотелот Холидеј Ин, конференциска сала Милениум 2) од страна на МИОА, Светска банка и УНДП.

Организаторите ги покануваат сите заинтересирани да земат учество во Денот за отворена влада и активно да придонесат за Иницијативата за отворена влада на Република Македонија во рамките на глобалното Партнерство за отворена власт.

Преземете го новиот Нацрт-Акциски план за владино партнерство

Денот за отворена влада се состои од две сесии:

1. Утринска сесија за отворена влада, модерирана од Министерството за информатичко општество и администрација (10:00-13:30).

Работилница за консултации на засегнатите страни околу националниот акциски план на Македонија за отворено владино партнерство (ОВП). Сесијата ќе овозможи споделување меѓународни искуства околу отворена влада и ОВП и ќе обезбеди повратни информации околу нацртот на акцискиот план за ОВП.

2. Попладневна сесија за отворени податоци, модерирана од Светска банка (14:00-16:00).

Отворање на владините податоци во Македонија: Лекции од меѓународните искуства и начини за напредок. Оваа сесија ќе се фокусира на учење од меѓународните искуства со отворените податоци и ќе се дискутира за можните чекори за напредок во Македонија со локалните експерти и засегнати страни.


АГЕНДА

Утринска сесија:

10:00 – 10:30    Отворање на настанот, воведен Панел Иво Ивановски, Министер за информатичко општество и администрација на РМ.

Панелисти:

Лилиа Бурунчиуч, Светска Банка
Амбасадор Кристофер Ивон, Обединето Кралство (TBC)
Олег Петров, Програмски координатор, Светска Банка

10:30 – 10:45  Иницијатива за отворена влада на Република Македонија (претставник на МИОА) Марија Николоска

10:45 – 11:25
   Искуството на Обединетото Кралство и други најдобри меѓународни практики
(вклучително и 10 минути за прашања и одговори), Ендрју Стот, член на одборот за транспарентност на Обединетото Кралство (поранешен директор за транспарентност и заменик CIO на Обединетото Кралство

11:15 – 11:45
Отворено Владино  Партнерство – глобален поглед (вклучително и 10 минути за прашања и одговори) Џеф Каплан, Виш консултант за отворена влада, Светска банка

11:45 – 12:00
    Кафе пауза

12:00 – 12:20
    Презентација на Акцискиот  план за Отворена влада на Република Македонија (претставник на МИОА) Ирена Бојаџиевска

12:20 – 12:55 
   Дискусија и П&О

12:55 – 13:00
    Заклучни согледувања, претставник на МИОА

13:00 – 14:00
    Коктел

Попладневна сесија: Отворени податоци


14:00 Поздравен говор на Марија Николоска, МИОА и Олег Петров, Светска банка

14:10 Искуства од Обединетото Кралство и ЕУ со отворените податоци, Андреј Стот

14:40 Искуства од САД и други меѓународни искуства со отворените податоци, Џеф Каплан

15:00 Можности и предизвици за отворање на владините податоци во Македонија, Димитар Трајанов, декан на ФИНКИ

15:30 Отворена дискусија за начините за напредок на Иницијативата за отворени податоци во Македонија (модерирана од Ирена Бојаџиевска и Васко Кроневски)

15:55 Завршни забелешки и идни чекори

Метаморфозис, фондација за Интернет и општество е членка на Алијансата за отворен технолошки развој од Македонија.

10:00 – 10:30

Отворање на настанот

Воведен Панел

 

Иво Ивановски, министер за информатичко општество и администрација на РМ 


Панелисти:

Лилиа Бурунчиуч, Светска Банка
 Амбасадор Кристофер Ивон, Обединетото Кралство (TBC)

 Олег Петров, Програмски координатор, Светска Банка

 

 

10:30 – 10:45

Иницијатива за отворена влада на Република Македонија

 

(Претставник на МИОА)

Марија Николоска

 

10:45 – 11:25

Искуството на Велика Британија и други најдобри меѓународни практики  (вклучувајќи 10 минути П& О)

Ендрју Стот

Член на одборот за транспарентност на Велика Британија (поранешен директор за транспарентност и заменик CIO на Велика Британија )

11:15 – 11:45

Отворено Владино  Партнерство – глобален поглед (вклучувајќи 10 минути П & О)

 Џеф Каплан

  Виш консултант за отворена влада, Светска банка

11:45 – 12:00

Кафе пауза

 

 

12:00 – 12:20

Презентација на Акцискиот  план за Отворена влада на Република Македонија

 

(Претставник на МИОА)

Ирена Бојаџиевска

 

12:20 – 12:55

Дискусија и П&О

 

 

12:55 – 13:00

Заклучни согледувања

 

Претставник на МИОА

 

13:00 – 14:00

Коктел

 

 

Поврзани натписи