Мени

ООР презентација и во ООУ Неџати Зекирија во с.Коџаџик

На 13 февруари 2020 се одржа уште една презентација за ООР, во рамки на проектот Отворени Образовни Ресурси спроведен од Фондацијата Метаморфозис. Во основното училиште Неџати Зекирија во с.Коџаџик беше презентиран концептот на Отворени Образовни Ресурси (ООР), користа од ООР, како и примери каде тие се употребуваат редовно во ...

Оглас за вработување на раководител/ка на проект

Основни информации Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ преку своjата програма „Општествена отчетност“ се залага за зајакнување на улогата на граѓанскиот сектор во зголемувањето на транспарентноста и отчетноста на државните институции, локалната самоуправа и приватниот сектор. Активностите што ...

Објавена е Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021)

По низа консултативни средби на работната група за креирање на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија, на 19.11.2019, на 166-та седница на Владата е усвоена Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија за периодот 2019-2021 година. Исто така, усвоен е и Акциски план со ...

Приватноста не смее да биде луксуз кој се нуди само на оние кои можат да си го дозволат

Метаморфозис се приклучи кон иницијативата на Privacy International против експлоатирачкото користење на претходно инсталираните апликации на паметните телефони кои користат Android На 08 јануари 2020, Privacy International, со поддршка од повеќе од 50 организации од целиот свет, објави отворено писмо до Sundar Pichai, Извршен директор на Alphabet Inc., мајка ...