Мени

Настанот „АМиЗОН“ на СТЕМЛаб од Тетово меѓу финалистите на „Meet and Code 2019“

Настанот „АМиЗОН“ во организација на Центарот за едукација и иновативно и учење - СТЕМЛАБ од Тетово избран меѓу финалистите на „Meet and Code 2019“

Се одржа 15-тата меѓународна конференција е-Општество со наслов „Отворени институции и отчетност“

На 27-28 ноември, во Хотел Холидеј Ин се одржа конференцијата со наслов: „е-Општество: Отворени институции и отчетност“ како завршен настан на четиригодишниот проект ACTION SEE (Одговорност, технологија и мрежа на институционална отвореност во Југоисточна Европа) финансиран од Европската Унија. Конференцијата вкупно собра над 250 ...

Отворени образовни ресурси го посети основното училиште „Гоце Делчев“ во село Василево

Тимот од Фондацијата Метаморфозис што го спроведува проектот Отворени образовни ресурси на 22.11.2019 година го посети основното училиште „Гоце Делчев“ во село Василево, Струмичко. Таму беше одржана презентација на концептот на ООР, користа од ваквите ресурси и преку вистински примери каде редовно се употребуваат овие ресурси, ...

„Метаморфозис“ дел од обуката за сајбер-безбедност за ученици, наставен кадар и родители

Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за образование и наука, Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Фондацијата „Метаморфозис“, организираа „Еднодневна обука за сајбер безбедност за ученици, наставен кадар и родители“. Целта на обуката беше да се подигне свеста за ризиците во сајбер-просторот, ...