slajd-gore mk
slajd-gore mk

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Фондацијата ја зајакнува свесноста и капацитетот на граѓаните и граѓанското општество за тие да ја преземат најдобрата можна улога како активисти за демократија, поддржувајќи ја власта да ја исполни нејзината демократска улога- да работи во служба на општеството.
Фондацијата Метаморфозис предвидува општество во кое ангажираните и свесни граѓани активно се служат со иновативни алатки за остварување на своите граѓански права и одговорности, општество во кое тие се претпазливи во однос на влијанието и барањето одговорност од властите, притоа обезбедувајќи демократско, одговорно и подготвено владеење.

Но, не можеме да го направиме тоа сами

НАШИОТ ТИМ

Бардил Јашари
Извршен директор
Бардил
Јашари
Извршен директор
Филип Стојановски
Директор за партнерство и развој на ресурси
Филип
Стојановски
Директор за партнерство и развој на ресурси
Ќендреса Сулејмани
Програмски директор
Ќендреса
Сулејмани
Програмски директор
Марија Панчевска
Директор за администрација и финансии
Марија
Панчевска
Директор за администрација и финансии
Горан Ризаов
Менаџер за програми - Медиуми за демократија и едукација за иновации
Горан
Ризаов
Менаџер за програми - Медиуми за демократија и едукација за иновации
Мила Јосифовска Даниловска
Менаџер на програми - Општествена отчетност и човекови права онлајн
Мила
Јосифовска
Менаџер на програми - Општествена отчетност и човекови права онлајн
Владимир Петрески
Раководител на проект
Владимир
Петрески
Раководител на проект
Елида Зулбеари
Раководител на проект
Елида
Зулбеари
Раководител на проект
Виолета Глигороска
Раководител на проект
Виолета
Глигороска
Раководител на проект
Маријана Јанческа
Специјалист за поттикнување на отвореност и учество
Маријана
Јанческа
Специјалист за поттикнување на отвореност и учество
Виолета Јончевска
Специјалист за социјални медиуми
Виолета
Јончевска
Специјалист за социјални медиуми
Елена Стојанова
Финансиски асистент
Елена
Стојанова
Финансиски асистент
Анита Милановска
Менаџер за администрација и човечки ресурси
Анита
Милановска
Менаџер за администрација и човечки ресурси
Бојан Блажевски
Новинар
Бојан
Блажевски
Новинар
Гоце Арсовски
Офицер за програмска поддршка
Гоце
Арсовски
Офицер за програмска поддршка
Фросина Ѓоргиева
Преведувач
Фросина
Ѓоргиева
Преведувач
Валон Абдиу
Координатор на програмата "Techsoup" - Преведувач
Валон
Абдиу
Координатор на програмата "Techsoup" - Преведувач
Емилија Ѓорѓиевска
Финансиски асистент
Емилија
Ѓорѓиевска
Финансиски асистент
Оливера Војновска
Новинар - уредник
Оливера
Војновска
Новинар - уредник
Теофил Блажевски
Новинар - уредник
Теофил
Блажевски
Новинар - уредник
Сашо Спасоски
Новинар
Сашо
Спасоски
Новинар
Силвана Жежова
Новинар
Силвана
Жежова
Новинар
Суад Бајрами
Надворешен соработник - Новинар
Суад
Бајрами
Надворешен соработник - Новинар
Теута Буци
Надворешен соработник - Новинар
Теута
Буци
Надворешен соработник - Новинар
Annual-reports-kopche.png Annual-reports-kopche.png

БЛАГОДАРНОСТ НА НАШИОТ ОДБОР

Радмила Живановиќ
Претседател на управен одбор
Радмила
Живановиќ
Претседател на управен одбор
Владимир Лазовски
Член на управен одбор
Владимир
Лазовски
Член на управен одбор
Билјана Радоњанин
Член на управен одбор
Билјана
Радоњанин
Член на управен одбор
Зоран Јаневски
Член на управен одбор
Зоран
Јаневски
Член на управен одбор
Зоран Цали
Член на управен одбор
Зоран
Цали
Член на управен одбор