Мени

Македонија: Донесен законот за е-отпад

Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема се усвои на 11 јануари, 2012 г., на шеснаесеттата седница на Собранието на Р. Македонија.

Фондацијата Метаморфозис како дел од своите напори за правилно третирање на е-отпад, застапуваше и лобираше за донесување на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

За таа цел ги изработија следниве документи:

Активностите се дел од проектот „Зајакнување на граѓанското учество во законодавниот процес“, на Националниот демократски институт (НДИ), а во согласност со тековниот проект на Метаморфозис: „Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад“.

Поврзани натписи