Vendndodhja e Fondacionit Metamorfozis:

FONDACIONI METAMORFOZ

e-mail: info [AT] metamorphosis.org.mk

ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 19, кат 2 Shkupi 1000 Северна Македонија phone: +389 2 3109 325