Мени

Për investim cilësor duhet të investohet, e jo të shkurtohen mjetet

Reagim i organizatave qytetare për rebalancin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në shtator të vitit 2019 Shprehin shqetësim për zvogëlimin e mjeteve financiare në sektorin e arsimit me rebalancin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në shtator të vitit 2019. Pas “Transportit dhe Lidhjeve” dhe “Financave”, “Arsimi” është sektori i tretë për nga zvogëlimi i mjeteve të parapara në këtë rebalanc. Kështu, më tepër mjete janë shkurtuar në arsimin e lartë – 329 milionë denarë, e më pas vjen zëri...

Grante për “Meet and Code 2019” — Aplikoni deri më 8 shtator

Afrohet afati i fundit për paraqitjen e ideve për ngjarje për “Meet and Code!” – 8 shtator 2019. Ngjarjet që do të zgjidhen do të marrin grant prej 300 eurosh për organizimin e tyre! Punëtori për programim, hakatone, ligjërata, gara, mbrëmje programimi, orë për robotikë etj. Këto janë vetëm disa shembuj të ngjarjeve që mund të organizohen dhe të fitojnë grant prej 300 eurosh! Imagjinata juaj është kufiri.   Paraqitja e ngjarjeve bëhet deri më: 08.09.2019 www.meet-and-code.org Regjistrojeni organizatën tuaj dhe paraqiteni ngjarjen A jeni organizatë ...

Thirrje për dhënien e granteve të vogla të veprimit

Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, Qendra për zhvillimin e rajonit planifikues të Pollogut dhe Këshilli i Qarkut Elbasan Në kuadër të projektit “Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor STEP” shpallin Thirrje për dhënien e granteve të vogla të veprimit Afati i fundit për dorëzim: 26 gusht 2019 1. Hyrje Projekti “Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor – STEP” (ang. Smart Tourism Enhancement Project – STEP) zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis në partneritet me “Qendrën për zhvillimin e rajonit planifikues të Pollogut dhe ...

Qëndrim i Fondacionit Metamorfozis për rregullimin e mbrojtjes së privatësisë gjatë përdorimit të aplikacionit celular “MOJ DDV” (TVSH-ja IME)

Fondacioni Metamorfozis përmes programit “Të drejtat e njeriut në internet” fokusohet në mbrojtjen e privatësisë duke i forcuar kapacitetet dhe njohuritë e qytetarëve dhe të institucioneve për shoqërinë digjitale. Metamorfozis promovon “qasje për të gjithë” përmes përdorimit inovativ dhe shpërndarjes së njohurive si dhe përdorimit etik të teknologjive të reja. Në këtë drejtim, Metamorfozis e analizoi aspektin e informimit të qytetarëve për përpunimin e të dhënave personale duke përdorur aplikacionin celular “MOJ DDV”. Aplikacioni ...