slajd-gore mkslajd-gore mkslajd-gore mk
slajd-gore mkslajd-gore mkslajd-gore mk

Најнови активности
Во фокусот

Murtezani: Gratë të dalin nga zona
Maqedonia e Veriut po bën përparim në transformimin e saj
Shqetësimet për privatësinë për shkak të
Digjitalizimi i shërbimeve publike ka qenë ndër prioritetet e vendeve
Stojanovski: Aktorë të ndryshëm mundohen me
Foto: Fisnik Xhelili, Portalb.mk Në konferencën e këtij viti “Disicon-
Останати активности

Во фокусот

Murtezani: Gratë të dalin nga zona
Maqedonia e Veriut po bën përparim në transformimin e saj
Shqetësimet për privatësinë për shkak të
Digjitalizimi i shërbimeve publike ka qenë ndër prioritetet e vendeve
Stojanovski: Aktorë të ndryshëm mundohen me
Foto: Fisnik Xhelili, Portalb.mk Në konferencën e këtij viti “Disicon-
Останати активности

Програми

Медиуми за демократија

“Vetëdijesimi i qytetarëve për të drejtat e tyre për të kërkuar llogari nga institucionet dhe mënyrat

Општествена одговорност

Qytetarët e kanë fuqinë, por edhe detyrën të kërkojnë përgjegjësi nga autoritetet. “Në angazhimin për të

Едукација за иновации

“Përdorimi i avancuar i mjeteve të ndryshme të TIK-ut nga mediat, qytetarët dhe aktivistët kontribuon në

Човекови права на интернет

“Përdorimi i shtuar i internetit sjell me vete një nevojë në rritje për të zhvilluar aftësi

Блог

RMV, çdo ministër u lavdërua dhe u fotografua për projektin
Mbrojtja e identitetit tuaj digjital: Rëndësia e “Higjienës Kibernetike”
Komunikimi i transformimit digjital me qytetarët – një kontribut i
Institucionet si shkaktar i shkeljes së privatësisë në media

Повеќе