Мени

Arsim cilësor onlajn duke përdorur Resurse të hapura arsimore

Ekipi i Resurseve të hapura arsimore në kuadër të Fondacionit Metamorfozis nga Shkupi i fton të gjithë mësimdhënësit, mësimdhënëset, të gjithë kuadrin mësimor dhe shërbimet profesionale në shkolla për solidaritet dhe aksion të përbashkët. Arsimi cilësor për të gjithë nxënësit nuk duhet të lihet pas dore edhe në rrethanat në të cilat gjendemi sot. Duke i përdorur, por edhe duke i shpërndarë resurset tona arsimore (leksionet, ushtrimet, prezantimet, etj.), sigurohemi se të gjithë nxënësit fitojnë arsim të lirë, falas, por edhe cilësor – ...

Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA

Partnerët që e realizojnë projektin:  Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia e Veriut), Akademia për e-qeverisje (Estoni), CRTA- Qendra për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie (Serbi), OJQ-ja 35 mm (Mali i Zi), Open Data Kosovo (Kosovë) dhe Lëvizja Mjaft! (Shqipëri). Agjenda Digjitale për Ballkanin Perëndimor: Agjenda Digjitale është një iniciativë e zhvilluar nga Bashkimi Evropian, e cila gjithashtu është zgjeruar dhe miratuar edhe për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Ajo ka për qëllim të sigurojë se qytetarët e rajonit do t’i shfrytëzojnë përfitimet e ...

Pezullohen aktivitetet në kuadër të projektit “Burimet të hapura arsimore”

Pas rekomandimit të Komisionit për sëmundje infektive në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe mbylljes së të gjitha shkollave fillore, ekipi që e zbaton projektin “Burime të hapura arsimore” në Fondacionin Metamorfozis i pezulloi aktivitetet e lidhura me projektin. Do ta ndjekim nga afër situatën, dhe rekomandimet e institucioneve kompetente, dhe sa po të krijohen kushte të sigurta për realizimin e trajnimeve dhe prezantimeve, aktivitetet e RHA-ve do të vazhdojnë. Deri atëherë, mbetemi në komunikim dhe bashkëpunim me kuadrin arsimor përmes ...

Anulohet Hakatoni për të dhëna të hapura

Në përputhje me rekomandimin për mosmbajtjen e tubimeve dhe ngjarjeve të mëdha publike nga ana e Komisionit për sëmundjeve infektive në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, me keqardhje ju informojmë se ngjarja e planifikuar “HAKATONI për të dhëna të hapura”, i cili duhej të mbahej më 13 dhe 14 mars 2020, në ambientet e Fondit për Inovacion dhe Zhvillimit Teknologjik, do të anulohet. Ngjarja anulohet për shkak të gjendjes me virusin korona (COVID – 19). Pas tërheqjes së rekomandimit nga Ministria e Shëndetësisë, ngjarja do të riorganizohet, ndërsa ...