Мени

“Storje hulumtuese: Aspekt që duhet pasur shumë kujdes: Siguria dhe privatësia e shërbimeve elektronike në RMV (IV)” – Portalb.mk

Siguria në internet është ndër sfidat më të mëdha me të cilën po përballet bota moderne e digjitalizimit. Avancimi i teknologjisë dhe përfshirja e saj në çdo segment të funksionimit të shoqërisë dhe sistemeve shtetërore, ka bartur me vete dhe rrezikun që nëpërmjet sulmeve kibernetike, struktura apo grupe të caktuara të arrijnë deri te të dhënat apo informacionet, të cilat janë një artileri e superfuqishme për të përfituar/shkaktuar dëme/përfitime të mëdha si në aspektin financiar, por edhe politik, shkruan Portalb.mk. Sipas të dhënave të publikuara ...

“Storje hulumtuese: Nuk na duhet nënshtetësia, kemi letërnjoftim”, shërbimet elektronike mund t’i heqin nga përdorimi një sërë dokumentesh (III)”- Portalb.mk

Shërbimet elektronike në RMV, do të mundësonin që të hiqen nga përdorimi disa dokumente, të cilat nuk ka nevojë të ekzistojnë, pasi që të njëjtat u shtojnë qytetarëve harxhime dhe humbje kohe për të aplikuar e pritur për t’i marrë, shkruan Portalb.mk. Iskra Bellçeva-Ristovska “Ideja e digjitalizimi të regjistrave në institucione është që të shfuqizohen disa dokumente, ata mes vete t’i këmbejnë të dhënat, ndërkaq ne qytetarët të mos kemi nevojë t’i marrim ato të dhëna si dokumente. Nëse digjitalizohen regjistrat e pranimit të ndihmës sociale ose ...

“Storje hulumtuese: Portali i RMV-së për shërbime elektronike gjysmë-funksional, qytetarët kanë pajisje por nuk marrin informata (II)” – Portalb.mk

“Nevojitet më shumë angazhim nga të gjitha institucionet shtetërore për të shfrytëzuar potencialin e plotë të e-portalit. Kriza COVID-19 ka vërtetuar rëndësinë e digjitalizimit të administratës publike dhe forcimin e ofrimit të shërbimeve online për qytetarët dhe bizneset përmes e-portalit”, kjo ishte porosia në raportin e Komisionit Evropian të publikuar në 6 tetor të vitit 2020, në lidhje me përdorimin e platformës nacionale “Uslugi (shërbime)”. Kjo platformë në Maqedoninë e Veriut funksionon prej vitit 2019-të, u mundëson qytetarëve që në një ...

“Storje hulumtuese: Qytetarët enden nëpër sportele, RMV 10 vite mbrapa Evropës në fushën e digjitalizimit (I)” – Portalb.mk

Banorët e Maqedonisë së Veriut e kanë vështirë të nxjerrin dokumente “vetëm me një klikim” në Internet. Kjo ndodh sepse shteti ofron shërbime të kufizuara elektronike, potenciali i e-portalit nuk shfrytëzohet ndërkaq ka banorët edhe pse kanë pajisje, ata nuk kanë informata të mjaftueshme për shërbimet elektronike. Sipas hulumtimit që e bëri Portalb.mk, del në pah se madje as nuk dihet sesa gjithsej qytetarë i kanë shfrytëzuar këto shërbime, në krahasim me shërbimet tradicionale – me prezencë fizike. Nëse RMV do të digjitalizohet sikurse vendet e ...