slajd-gore mkslajd-gore mkslajd-gore mk
slajd-gore mkslajd-gore mkslajd-gore mk

Aktivitetet e fundit
Në Fokus

THIRRJE TË HAPUR për shprehjen e
Thirrja e hapur duhet të mundësojë paraqitjen e 8 (tetë)
Shpallje për punësimin e udhëheqësit/es së
Informata themelore Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, përmes
Indeksi i hapjes: Është duke u
Rrjeti ACTION SEE – Rrjeti për Përgjegjësi, Teknologji dhe Hapje
Aktivitete tjera

Në Fokus

THIRRJE TË HAPUR për shprehjen e
Thirrja e hapur duhet të mundësojë paraqitjen e 8 (tetë)
Shpallje për punësimin e udhëheqësit/es së
Informata themelore Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, përmes
Indeksi i hapjes: Është duke u
Rrjeti ACTION SEE – Rrjeti për Përgjegjësi, Teknologji dhe Hapje
Aktivitete tjera

Programe

Mediat për demokraci

“Vetëdijesimi i qytetarëve për të drejtat e tyre për të kërkuar llogari nga institucionet dhe mënyrat

Shoqrore llogaridhënia

Qytetarët e kanë fuqinë, por edhe detyrën të kërkojnë përgjegjësi nga autoritetet. “Në angazhimin për të

Edukimi për inovacion

“Përdorimi i avancuar i mjeteve të ndryshme të TIK-ut nga mediat, qytetarët dhe aktivistët kontribuon në

Të drejtat e njeriut në internet

“Përdorimi i shtuar i internetit sjell me vete një nevojë në rritje për të zhvilluar aftësi

Blog

Forumi i Qeverisjes së Internetit në Japoni bën thirrje për
SI TË (MBI)JETOJMË NË NJË SHOQËRI TË PËRMBYTUR NGA URREJTJA
RMV, nuk sanksionohet gjuha e urrejtes në internet, posaçërisht ndaj
Balancimi midis Lirisë së të shprehurit dhe Gjuhës së urrejtjes

Më shumë