Мени

“Metamorfozis” shpalli thirrjen për angazhim të gazetarëve në redaksitë e “Meta.mk” dhe “Portalb.mk”

andidatët duhet të dërgojnë biografinë e tyre (CV) të shkurtër dhe Letrën e motivimit, në formë elektronike në adresën: konkurs@metamorphosis.org.mk më së voni deri në datë 15.02.2020.

U mbajt trajnim treditor me përfaqësuesit e organizatave qytetare dhe mediave

Në periudhën prej 11 deri më 13 dhjetor 2019, në Hotelin “Park&Spa” në Shkup u mbajt një trajnim treditor për grantistët e projektit “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – KriThink”. Në trajnim morën pjesë përfaqësues të 11 organizatave qytetare dhe 10 mediave që janë pjesë e skemës së dytë të granteve të projektit, e cila realizohet në periudhën prej tetorit të vitit 2019 deri në mars të vitit 2020. Në ditën e parë të trajnimit, grantistët patën mundësinë të njihen më në detaje me bazat e menaxhimit të ciklit të ...

Ngjarјa “AMyZONE” e STEMLab-it nga Tetova në mesin e finalistëve të “Meet and Code 2019”

Ngjarјa “AMyZONE” e organizuar nga Qendra për edukim dhe mësim inovativ- STEMLab nga Tetova zgjidhet në mesin e finalistëve të “Meet and Code 2019”

U mbajt Konferenca e 15-të ndërkombëtare “e-Shoqëri” me titull ” Institucionet e hapura dhe llogaridhënia”

Më 27-28 nëntor, në hotelin “Holiday Inn” u mbajt konferenca me titull: “e-Shoqëri: Institucionet e hapura dhe llogaridhënia” si ngjarje përmbyllëse e projektit katërvjeçar ACTION SEE (Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore) të financuar nga Bashkimi Evropian. Në konferencë u mblodhën mbi 250 përfaqësues të institucioneve, shoqërisë civile, organizatave mediatike, dhe individë nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Në hapjen solemne folën Robert Popovski, ministër pa portofol, përgjegjës për përgjegjës për ...