slajd-gore mkslajd-gore mkslajd-gore mk
slajd-gore mkslajd-gore mkslajd-gore mk

Aktivitetet e fundit
Në Fokus

Pas lajmit të Portalb filloi ndërrimi…
U deshën mbi 50 vite që Ndërmarrja Publike “Makedonijapat” të…
RMV, pritje dhe endje: Rruga e…
Certifikata e kurorëzimit, foto nga Portalb.mk Qytetarët e RMV-së çdo…
Kalkulatori i ri i Kovidit lë…
Pamje e ekranit: kalkulatori i Kovidit, SHMPM, ISHP Kalkulatori i…
Aktivitete tjera

Në Fokus

Pas lajmit të Portalb filloi ndërrimi…
U deshën mbi 50 vite që Ndërmarrja Publike “Makedonijapat” të…
RMV, pritje dhe endje: Rruga e…
Certifikata e kurorëzimit, foto nga Portalb.mk Qytetarët e RMV-së çdo…
Kalkulatori i ri i Kovidit lë…
Pamje e ekranit: kalkulatori i Kovidit, SHMPM, ISHP Kalkulatori i…
Aktivitete tjera

Programe

Mediat për demokraci

“Vetëdijesimi i qytetarëve për të drejtat e tyre për të kërkuar llogari nga institucionet dhe mënyrat…

Shoqrore llogaridhënia

Qytetarët e kanë fuqinë, por edhe detyrën të kërkojnë përgjegjësi nga autoritetet. “Në angazhimin për të…

Edukimi për inovacion

“Përdorimi i avancuar i mjeteve të ndryshme të TIK-ut nga mediat, qytetarët dhe aktivistët kontribuon në…

Të drejtat e njeriut në internet

“Përdorimi i shtuar i internetit sjell me vete një nevojë në rritje për të zhvilluar aftësi…

Blog

Pasqyrë e shkurtër e rregullores së BE-së në lidhje me…
Ndikimi i dezinformimit në lidhje me 5G gjatë krizës së…
ACTA – qytetarët aktivë ndërmarrin aksion
Analizë: Në sektorin e TI-së në RMV, hendeku midis burrave…

Më shumë