Мени

Realizohet trajnim online për të dhënat e hapura

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, realizoi një trajnim dy-ditor online për të dhënat e hapura. Trajnimi u mbajt më 29 dhe 30 qershor 2020. Në trajnim morën pjesë anëtarët e ekipeve për hapjen e të dhënave nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Agjencia për Kadastrin e Patundshmërive dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut. Trajnimi për të dhënat e hapura ...

Hulumtim mbi situatën dhe sfidat me mësimin online në shkollat fillore në RMV

Учествувајте во истражувањето за состојбите, потребите, и предизвиците поврзани со онлајн наставата во основните училишта.

Anëtarët e Rrjetit Ballkanik për luftimin e dezinformatave do të marrin pjesë në konferencën virtuale “Global Fact 7”

Konferenca “Global Fact”, e cila paraqet tubimin më të madh në botë të verifikuesve të fakteve, do të mbahet online nga 22 deri më 30 qershor. Në tubimin virtual njëjavor në virtual.globalfact7.com pritet të marrin pjesë mbi 150 ligjërues nga më shumë se 40 vende të ndryshme, të cilët do të diskutojnë për situatën dhe për të ardhmen e verifikimit të fakteve. Anëtarët e ADN-Ballkan, të cilët janë gjithashtu anëtarë të Rrjetit Ndërkombëtar për Verifikimin e Fakteve (IFCN), do të zhvillojnë një seancë të veçantë me titull Luftimi i dezinformatave ...

U mbajt takimi fillestar për zbatimin e aktiviteteve për hapjen të të dhënave të institucioneve shtetërore

Në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrjen qytetare, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, organizuan një takim fillestar online për zbatimin e aktiviteteve për hapjen e të dhënave të pesë institucioneve shtetërore. Takimi u mbajt më 17 qershor 2020. Në takim u prezantuan aktivitetet që janë planifikuar të zbatohen në periudhën e ardhshme, u prezantua korniza kohore dhe u diskutua mënyra e zbatimit të aktiviteteve në institucione. Takimin e hapën Qëndresa Sulejmani, drejtore e programeve në ...