slajd-gore mkslajd-gore mkslajd-gore mk
slajd-gore mkslajd-gore mkslajd-gore mk

Aktivitetet e fundit
Në Fokus

Nuk do të kërkohen më certifikatat…
Faqja e parë e certifikatës së lindjes dhe vula mbrapa…
Dallimi mes komunave të fituara nga…
Fotografia e hartës së zgjedhjeve lokale për katër vite u…
Plagjiaturat: Rasti që nuk po merr…
Universiteti i Tetovës Kanë kaluar më shumë se shtatë muaj…
Aktivitete tjera

Në Fokus

Nuk do të kërkohen më certifikatat…
Faqja e parë e certifikatës së lindjes dhe vula mbrapa…
Dallimi mes komunave të fituara nga…
Fotografia e hartës së zgjedhjeve lokale për katër vite u…
Plagjiaturat: Rasti që nuk po merr…
Universiteti i Tetovës Kanë kaluar më shumë se shtatë muaj…
Aktivitete tjera

Programe

Mediat për demokraci

“Vetëdijesimi i qytetarëve për të drejtat e tyre për të kërkuar llogari nga institucionet dhe mënyrat…

Shoqrore llogaridhënia

Qytetarët e kanë fuqinë, por edhe detyrën të kërkojnë përgjegjësi nga autoritetet. “Në angazhimin për të…

Edukimi për inovacion

“Përdorimi i avancuar i mjeteve të ndryshme të TIK-ut nga mediat, qytetarët dhe aktivistët kontribuon në…

Të drejtat e njeriut në internet

“Përdorimi i shtuar i internetit sjell me vete një nevojë në rritje për të zhvilluar aftësi…

Blog

Të dhënat e hapura – kur oferta dhe kërkesa takohen…
“Digjitalizimi në RMV, ka disa hapa që duhet të ndërmarrin…
“Nuk do të kërkohen më certifikatat e lindjes jo më…
“Është e paligjshme që t’i kërkohet qytetarëve të RMV-së të…

Më shumë