Мени

Metamorfozis – organizator i sesionit “Sfidat në arsimin e hapur dhe online në Republikën e Maqedonisë së Veriut” në kuadër të konferencës PUBMET2020

Në periudhën 16-18 shtator 2020, u mbajt konferenca e shtatë me radhë PUBMET në të cilën u prezantuan qasje inovative, praktika të mira dhe sfida të së ardhmes në komunikim dhe publikimin e shkencës së hapur. Më 18.09.2020, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis ishte organizatori i sesionit me temë “Sfidat në arsimin e hapur dhe online në Republikën e Maqedonisë së Veriut”. Sesioni u ideua dhe u moderua nga z. Bardhyl Jashari, drejtor ekzekutiv i Fondacionit për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis, i cili ka përvojë shumvjeçare ...

Ndihma e parë digjitale

Fondacioni Metamorfozis me mbështetjen e Projektit Information Safety & Capacity (ISC) si pjesë e projektit të Sigurisë Digjitale e publikoi qendrën e burimeve të ndihmës së parë – digjitalfirstaid.mk. Ky është një version i lokalizuar dhe i përshtatur në maqedonisht dhe shqip i ueb-faqes origjinale (digitalfirstaid.org) Mund të shkarkoni të gjithë ueb-faqen dhe ta përdorni off line ose ta shkarkoni kodin burimor nga Gitlab. Kjo qendër burimesh përmban rekomandime që në mënyrë interaktive e udhëheqin përdoruesin deri te përgjigja e duhur përmes disa ...

U mbajt ngjarja online për të promovuar Iniciativën “Qyteti i hapur”

Në kuadër të projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis organizoi një ngjarje online për të promovuar Iniciativën “Qyteti i Hapur”. Ngjarja promovuese u mbajt më 15 shtator 2020. Qëllimi i ngjarjes ishte ngritja e vetëdijes dhe rritja e njohurive të palëve të ndryshme të interesuara në lidhje me Iniciativën “Qyteti i hapur”. Ngjarjen e hapi Qëndresa Sulejmani, drejtore e programeve në Fondacionin Metamorfozis, kurse iniciativën e prezantoi Marija Nikolloska Arsovska, koordinatore e saj. Mysafir i ngjarjes ishte Viktor Mitevski ...

Gjendjet dhe sfidat për realizimin e mësimdhënies online në shkollat fillore – raport nga hulumtimi

Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të projektit Resurset e Hapura Arsimore, i mbështetur nga Fondacioni Shoqëri e Hapur-Maqedoni (FSHHM), kreu një hulumtim mbi gjendjen e mësimdhënies online, me fokus në shkollat fillore në vendin tonë. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte përcaktimi i gjendjeve dhe i sfidave të mësimdhënies online në shkollat fillore në RMV