Bursë

mediumski-item-img-1.png

Thirrje për aplikime – Grante për organizatat e shoqërisë civile

ICEDA ka kënaqësinë t’ju informojë për Thirrjen për aplikime që do të ofronte mbështetje për OShC-të për të promovuar Agjendën Digjitale përmes ciklit të dytë të skemës së granteve për grante të vogla

mediumski-item-img-1.png

Njoftim për thirrje për aplikime

Rrjetit për Rritjen e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA publikon SHPALLJE THIRRJE PËR APLIKIME ICEDA ka kënaqësinë t’ju informojë për Thirrjen për aplikime që do të ofronte mbështetje për OShC-të për

mediumski-item-img-1.png

Në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA”, i cili bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet në 6 vende (Maqedonia e Veriut, Serbi, Kosovë, Mal të Zi, Shqipëri dhe Estoni), Fondacioni Metamorfozis organizoi një sesion informues online në formën e uebinarit për aplikuesit e mundshëm në Thirrjen për aplikime për grante për organizatat e shoqërisë civile

Sesioni u mbajt më 10.09.2020 (e enjte) në orën 10:00 në platformën ZOOM me një kohëzgjatje prej rreth 1 orë e gjysmë dhe në të morën pjesë rreth 100 pjesëmarrës të interesuar. Sesioni

mediumski-item-img-1.png

Njoftim për thirrjen për aplikime

Rrjeti për Rritjen e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA publikon SHPALLJE THIRRJE PËR APLIKIME ICEDA ka kënaqësinë t’ju informojë për Thirrjen për aplikime që do të ofronte mbështetje për OShC-të për

mediumski-item-img-1.png

Thirrje për aplikime – Grante për organizatat e shoqërisë civile

ICEDA ka kënaqësinë t’ju informojë për Thirrjen për aplikime që do të ofronte mbështetje për OShC-të për të promovuar Agjendën digjitale përmes ciklit të parë të skemave të granteve për grante të vogla

mediumski-item-img-1.png

Повик за апликации – Грантови за граѓански организации

ИЦЕДА со задоволство ве информира за претстојниот Повик за апликации што би обезбедил поддршка на ГО за промовирање на Дигиталната агенда преку првиот циклус на грантовите шеми за мали грантови ЛОТ 1: Доделување

mediumski-item-img-1.png

Најава за повик за апликации

ИЦЕДА со задоволство ве информира за претстојниот Повик за апликации што би обезбедил поддршка на ГО за промовирање на Дигиталната агенда преку првиот циклус на грантовата шема за мали грантови ЛОТ 1: Доделување