Botimet

Очекуван лорем ипсум на ховер?

Multimedia

Очекуван лорем ипсум на ховер?

Faqet e internetit

Очекуван лорем ипсум на ховер?

PUBLIKIME

Vëzhguesi i Agjendës Digjitale Punimi përfundimtar mbi gjendjen e zhvillimit të qeverisjes elektronike dhe aftësimit digjital në vendet e synuara të Ballkanit Perëndimor 2022

Digjitalizimi në të gjitha sferat dhe për të gjitha grupet sociale është një mekanizëm efektiv për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Nevoja për digjitalizim u bë më e dukshme në periudhën e pandemisë…

Vizualizimi: Parandalimi, zbulimi dhe trajtimi i incidenteve kibernetike

Ky infografik ofron një përgjigje në pyetjen: “Si (duhet) institucionet të parandalojnë, zbulojnë dhe si të merren me incidentet kibernetike?”, dhe përmbajtja e tij është pjesë e hulumtimit “Siguria kibernetike dhe të drejtat…

Vizualizimi: Roli dhe funksioni i MKD-CIRT në fushën e sigurisë kibernetike

A e dini rolin e Qendrës Kombëtare të Reagimit ndaj Incidenteve Kompjuterike (MKD-CIRT) në fushën e sigurisë kibernetike? Infografia e mëposhtme ofron një pasqyrë të shkurtër të aktiviteteve të MKD-CIRT dhe ofron rekomandime…

Vizualizimi: Korniza Ligjore e Sigurisë Kibernetike

Siguria kibernetike është një term që nënkupton aplikimin e teknologjive, proceseve dhe kontrolleve për të mbrojtur sistemet, rrjetet, programet, paisjet dhe të dhënat nga sulmet digjitale. Ky infografik përmban një pasqyrë të dispozitave…

Vizualizim: Shkathtësi të buta në hapësirën online

Aftësi që janë të rëndësishme për ne në hapësirën online: Komunikimi Organizimi Menaxhimi i kohës Fokusi Të qenit fleksibël dhe të arrish të përshtatesh. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip,…

Vizualizim: Njohuri digjitale

Por njohuri digjitale do të thotë që dimë si të: Mendojmë në mënyrë kritike Krijojmë, aksesojmë dhe verifikojmë informacionin Menaxhojmë online identitetin Mbrojmë privatësinë dhe të dhënat tona Përdorim teknologjinë në mënyrë efektive…

Siguria kibernetike dhe të drejtat e njeriut në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perëndimor: Hartëzimi i qeverisjes dhe palëve të interesuara

“Një qasje e përqendruar te njeriu për përcaktimin e sigurisë kibernetike do të thotë përqendrim jo vetëm në sigurimin e rrjeteve dhe shërbimeve, por edhe në mënyrën se si këto rrjete dhe shërbime…

Vizualizim: Njohuri digjitale

Por njohuri digjitale do të thotë që dimë si të: Mendojmë në mënyrë kritike Krijojmë, aksesojmë dhe verifikojmë informacionin Menaxhojmë online identitetin Mbrojmë privatësinë dhe të dhënat tona Përdorim teknologjinë në mënyrë efektive…

Vizualizimi: Inovacioni përmes të dhënave të hapura

Të dhënat e hapura kanë mundësinë të prodhojnë vlerë publike, veçanërisht kur bëhet fjalë për transparencë dhe inovacion, por edhe për të bërë të mundur zhvillim ekonomik. Koncepti i të dhënave të hapura…

Vizualizim: Inovacion digjital

Çfarë do të thotë inovacion digjital ? Zgjidhja e problemeve ekzistuese duke përdorur zgjidhje të ndryshme digjitale është një nga mënyrat e shumta për të përkufizuar inovacionin digjital. Për të qenë në gjendje…

Vizualizim: Parimi “vetëm një herë”

Çfarë është parimi “vetëm një herë”? Ky parim është i lidhur me sektorin publik. Kjo do të thotë që qytetarët i japin të dhënat e tyre vetëm një herë tek administrata publike. Administrata…

Vizualizim – Termat dhe kushtet

Në nivel praktik, kur duam të marrim produkte, ne nënshkruajmë për lloje të ndryshme të të drejtave mbi të dhënat tona dhe mënyrën se si ato mund të përdoren. Pra, megjithëse është më…

Trego më shumë