Botimet

Очекуван лорем ипсум на ховер?

Multimedia

Очекуван лорем ипсум на ховер?

Faqet e internetit

Очекуван лорем ипсум на ховер?

PUBLIKIME

Hulumtim: Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja te proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut

Njohuritë e fituara nga hulumtimi dhe veprimtaria gazetareske janë bazë për një nismë për përfaqësim e cila i bashkon faktorët relevant (institucionet qeveritare, shoqatat e mediave, mediat individuale, organizatat e shoqërisë civile, komunitetin…

Monitorimi i procesit të eurointegrimeve: Reformat në admnistratën publike “ADMINISTRIMI” I ADMINISTRATËS – PARASHKËSHT KYÇ PËR REFORMAT

#ICEDA2021

#ICEDA2021 Këto janë të arriturat e deritanishme nga ekipi i ICEDA, që do të vazhdoj t’i zhvilloj tutje: Rrjeti rajonal i OShC-ve të fuqizuara që promovojnë përmirësimin e shërbimeve digjitale ekzistuese, dhe avokojnë…

Observatori I agjendës digjitale 2021, Raport përmbledhës mbi progresin e agjendës digjitale në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi

Digjitalizimi në të gjitha sferat dhe për të gjitha grupet shoqërore (pa përjashtim) është një mekanizëm efikas për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Kjo nënkupton përmirësimin e punës digjitale dhe efikasitet më të…

Monitorimi i procesit të eurointegrimeve: Reformat gjyqësore

Gjyqësorit i duhet dozë “përforcuese” financiare Dokumenti është rezultat i një hulumtimi të kryer në kuadër të projektit “Promovimi i llogaridhënies dhe transparencës së reformave publike”, të cilin e zbaton Fondacioni për Internet…

Vizualizim – Qasshmëria në internet – pse ka rëndësi?

Direktiva e BE për qasshmëri në internet: faqet e internetit dhe aplikacionet e sektorit publik duhet të plotësojnë kritere specifike teknike për qasje. “Qasja në ueb nuk ka të bëjë vetëm me standardet…

Vizualizim – Të dhëna të hapura dhe hapje e qeverisë

Qeveri e hapur është një qeveri në të cilën proceset publike janë më transparente informacioni publik është i disponueshëm në internet qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile inkurajohen të marrin pjesë përmes formave…

Vizualizim – Transformimi digjital

Për të kundërshtuar tranzicionin e shkaktuar nga ristrukturimi i kërkesave për aftësi pune në shoqërinë bashkëkohore na nevojitet: sistemi arsimor i azhurnuar rikualifikimi ngritje e aftësive të mësuarit gjatë gjithë jetës Ky vizualizim…

Analizë e shërbimeve në komunat e Maqedonisë së Veriut

Pothuajse në çdo strategji që ka të bëjë me zhvillimin e shoqërisë informatike dhe teknologjive digjitale, e që ndërlidhet me reformat e administratës publike, planifikohet që shteti të krijojë mjedis që do të…

Vizualizim – Rregullorja e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave

Rregullorja e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave (GDPR) – Një grup rregullash që lidhen me legjislacionin evropian të privatësisë digjitale (https://cutt.ly/wYkLFu4) I jep qytetarëve më shumë kontroll mbi të dhënat tona. Vendos…

Vizualizim – Inteligjenca Artificiale

Inteligjenca Artificiale (IA) është “një fushë e inxhinierisë softuerike që i ndihmon njerëzit të bëjnë detyrat e tyre më mirë me ndihmën e automatizimit”. Serbia miratoi Strategjinë e vet kombëtare për IA për…

Vizualizim – Aftësitë digjitale & Kompetencat digjitale

Aftësitë digjitale – ato përfshijnë aftësitë themelore të lidhura me veglat, por edhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve, aftësitë krijuese, aftësitë e të mësuarit kohë të gjatë. Kompetencat digjitale – më të gjera,…

Trego më shumë