Botimet

Очекуван лорем ипсум на ховер?

Multimedia

Очекуван лорем ипсум на ховер?

Faqet e internetit

Очекуван лорем ипсум на ховер?

PUBLIKIME

Rekomandime Për Veprim Të Përbashkët Për Të Ndërtuar Rezistencë Shoqërore Ndaj Efekteve Të Dëmshme Të Dezinformatave

Si rezultat i procesit të hulumtimit dhe analizës së të dhënave në kuadër të aktiviteteve për luftimin e dezinformatave, të plotësuar përmes procesit të konsultimeve të hapura ndërmjet Fondacionit për Internet dhe Shoqëri

Vlerësimi i katërt i përputhshmërisë së shërbimeve dhe mjeteve digjitale ekzistuese dhe të planifikuara me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – maj 2023

Ky publikim përmban vlerësime për shkallën e përputhshmërisë së shërbimeve publike elektronike me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Vlerësimi është kryer në janar 2023 sipas Metodologjisë për vlerësimin e përputhshmërisë së

Fjalorth i termave që lidhen me Agjendën Digjitale

Gjatë tre viteve të fundit, anëtarët e rrjetit ICEDA kanë mbledhur dhe sqaruar terma të rëndësishëm për qytetarët në lidhje me Agjendën Digjitale, për të çmitizuar koncepte të caktuara dhe për ta sjellë

Vizualizim: Baza e të dhënave

Baza e të dhënave: Mbledhja sistematike e të dhënave përkatëse. Përdoren dhe janë të qasshme online. Ruhet në një mënyrë që të mund të menaxhohet dhe azhurnohet lehtësisht. Ky vizualizim është në dispozicion

Vizualizim: Gamifikimi në edukimin online

Gamifikimi në edukimin online lidhet për dëshirat tona për të arritur qëllimin “e ngritjes së nivelit” dhe për të konkurruar për të tejkaluar homologët tanë. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht,

Vizualizim: Të drejtat digjitale dhe rëndësia e tyre

Të drejtat digjitale lidhen me të drejtën për shpërndarje të barabartë të qasjes në internet dhe të drejtën për privatësi dhe mbrojtjen e të dhënave. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht,

Vizualizim: Çfarë është e-tregtia?

E-tregtia: blerja dhe shitja e produkteve dhe shërbimeve në internet. Ju mund të blini gjëra përmes pajisjeve të mençura – telefonave, tabletëve, laptopëve dhe kompjuterëve. Me e-tregti, ju mund të blini pothuajse çdo

Vizualizim: A mund të daljomë varësinë digjitale?

Mbani mend: Përdorimi i tepërt i telefonave të mençur mund të ndikojë negativisht në jetën tuaj. Përdorimi i tepërt i rrjeteve sociale mund të çojë në rritje të izolimit, ankthit, më pak aktivitet

Zbulimi proaktiv i informacionit: Udhëzime dhe praktika

  Shteti ëshë një çështje publike. Është një besim i përgjithshëm se rendet demokratike mund të funksionojnë në mënyrën më të mirë të mundshme vetëm atëherë kur publiku është i informuar për punën

Vëzhguesi i Agjendës Digjitale Punimi përfundimtar mbi gjendjen e zhvillimit të qeverisjes elektronike dhe aftësimit digjital në vendet e synuara të Ballkanit Perëndimor 2022

Digjitalizimi në të gjitha sferat dhe për të gjitha grupet sociale është një mekanizëm efektiv për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Nevoja për digjitalizim u bë më e dukshme në periudhën e pandemisë

Vizualizimi: Parandalimi, zbulimi dhe trajtimi i incidenteve kibernetike

Ky infografik ofron një përgjigje në pyetjen: “Si (duhet) institucionet të parandalojnë, zbulojnë dhe si të merren me incidentet kibernetike?”, dhe përmbajtja e tij është pjesë e hulumtimit “Siguria kibernetike dhe të drejtat

Vizualizimi: Roli dhe funksioni i MKD-CIRT në fushën e sigurisë kibernetike

A e dini rolin e Qendrës Kombëtare të Reagimit ndaj Incidenteve Kompjuterike (MKD-CIRT) në fushën e sigurisë kibernetike? Infografia e mëposhtme ofron një pasqyrë të shkurtër të aktiviteteve të MKD-CIRT dhe ofron rekomandime

Trego më shumë