Arkivi

mediumski-item-img-1.png

29.08.2018

Aplikoni për grant dhe promovoni programimin – Meet and Code 2018!

Afrohet afati i fundit për paraqitjen e ideve për ngjarje për “Meet and Code!” – 15 shtator 2018. Ngjarjet që do të zgjidhen do të marrin grant prej 300 eurosh për organizimin e…

mediumski-item-img-1.png

25.07.2013

Elena Ignatova

Elena Ignatova: Koordinatore për projekte në Fondacionin Metamorfozis. Është inxhinjere e diplomuar për internet dhe teknologji mobile, ndërsa tani i ndjek studimet pasdiplomike për Komunikime dhe mediume të reja. Ajo është specialiste e…

mediumski-item-img-1.png

07.05.2013

Maruks Ikstad

Markusi ka përvojë 21 vjeçare në biznesin me media – 5 vjet përvojë si gazetar dhe producent në Gjermani, ndërsa 16 vitet e tjera në pozita komerciale, së pari në AP, e pastaj…

mediumski-item-img-1.png

07.05.2013

Toni Gabriq

Toni Gabriq ka lindur në vitin 1961 në Zarë të Kroacisë. Ka diplomuar në vitin 1986 në Fakultetin filozofik në Zagreb, në degët e filozofisë dhe të fonetikës. Ka filluar të merret me…

mediumski-item-img-1.png

08.04.2013

Shërbime

Fondacioni Metamorfozis i ofron këto shërbime: Kurse kompjuterike Përgatitje të ueb-faqeve dhe ueb-aplikacioneve

mediumski-item-img-1.png

08.04.2013

Programet

Lista e programeve të fondacionit Metamorfozis: 1. Të drejtat e njeriut I. Privatëisa dhe siguria II. Liria e të shprehurit III. Të drejtat për qasje për të gjithë 2. Social Innovation – Inovacioni…

mediumski-item-img-1.png

08.04.2013

Politika e zbatuar për privatësi

Ndryshimi i fundit: 9 korrik 2010. Fondacioni Metamorfozis është i përkushtuar në ruajtjen e privatësisë dhe në integritetin e të dhënave personale me të cilat bie në kontakt gjatë punës së tij. Në…

mediumski-item-img-1.png

05.04.2013

Si të ballafaqoheni me e-mbeturinat

Secili prej jush në shtëpi ka disa pajisje të cilat i ka lënë në ndonjë skaj ose në bodrum. Mirëpo, për shkak se е-mbeturinat paraqesin rrezik për mjedisin jetësor, çdonjëri prej jush kur…

mediumski-item-img-1.png

05.04.2013

Qeverisja e mirë: Strategjia kombëtare për zhvillimin e shoqërisë informatike

Më 1.04.2005 grupi punues për shoqëri informatike e miratoi Strategjinë kombëtare për teknologjitë e komunikimit dhe të informatikës (TKI) dhe Planin përkatës aksional. Strategjia kombëtare u pranua nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë…

mediumski-item-img-1.png

05.04.2013

Qeverisja e mirë: Iniciativa për siguri informatike

Implementimi i sigurisë së sistemeve të informacionit në të gjitha segmentet e rrethit shoqëror dhe afarist paraqet parakusht themelor për funksionimin e shoqërisë informatike. Nga ana tjetër, angazhimi për krijimin e shërbimeve dhe…

mediumski-item-img-1.png

05.04.2013

Qeverisja e mirë: Zbatimi i qeverisjes e-lokale në Maqedoni

Duke e përkrahur zbatimin e qeverisjes e-lokale në 34 komuna, projekti Zbatimi i qeverisjes e-lokale në Maqedoni kishte për qëllim ta arrijë këtë: politikë më të mirë publike, besim më të madh te…

mediumski-item-img-1.png

05.04.2013

Qeverisja e mirë: Vlerësimi i ndikimit të aktiviteteve të projektit eGov të USAID-it në Maqedoni

Vlerësimi që u bë nga Fondacioni Metamorfozis në periudhën korrik-shtator 2009, zbuloi se pesë aplikacione konkrete G2B (të dedikuara prej qeverisë për kompanitë) të përkrahura nga projekti eGov i financuar nga USAID-i, ndërsa…

Trego më shumë