Мени

е-Рајдер – упатство за почетници верзија бр.1

 

Веб-сајтот Глобални е-рајдери (Gobal eRiders) го објави е-Рајдер – упатство за почетници верзија бр.1. Ова упатство е наменето да служи како помошен материјал за оние кои започнуваат со е-рајдер проекти, како и за оние кои сакаат да научат нешто повеќе за тоа како функционира е-рајдерството.

Упатството содржи собрани материјали од над 10 е-рајдер проекти.

Упатството е подготвено за да им помогне на организациите да го разберат, да го спроведат и да го одржуваат проектот е-рајдер. Овој документ не е единствениот начин за тоа како да се развие еден е-рајдер проект, туку опишува проверени процеси кои веќе биле употребени од разни иницијативи низ светот.

е-Рајдер – упатство за почетници верзија бр.1

Поврзани натписи