Мени

ЕУ: Повик за прибирање предлози за наградата iG 2.0

Регионот Лацио (Италија) го промовираше второто издание на Наградата за најдобра активност или иницијатива во областа на интероперабилност (Наградата iG 2.0).

Краен рок за поднесување на предлозите е 16 септември, 2008 г.
Конкурсот за наградата iG 2.0 се организира во рамките на Европскиот самит за интероперабилност во и-Влада (ESIIG) чијашто цел е споделување на тековните пракси во областа на интероперабилност во јавната е-власт на локално, регионално, национално и Европско ниво.

Наградата е отворена за широк спектар на учесници; од државни власти на локално, регионално, национално и европско ниво до заинтересирани страни од приватниот сектор со експертиза во областа на ИКТ и информатичко општество.
Поднесените проекти ќе ги оценува Техничкиот и научен комитет ESIIG 2 според следните критериуми:

Инвентивност: Случајот мора да го земе предвид тековното најнапредно решение во областа на интероперабилност во е-власта, да покрене одредени прашања и да предложи иновациски решенија.
Практични резултати: Доколку активноста ја поминала фазата на конципирање и планирањето резултирало со конкретно практично искуство.
Влијание: Доколку активноста била извршена на средно или високо ниво. Треба да се презентираат докази за влијанието. Важно е авторот да се осврне на долгорочното имплементирање на активноста.
Преносливост: Авторот треба да наведе детален опис на аспектите кои може да се применат во други географски, културни, административни области, како и елементите што може да ја олеснат или попречат нивната примена во тие области.

Списокот со финалисти ќе биде објавен на 1 октомври 2008 г., на веб-сајтот на ESIIG, и наградата ќе биде доделена за време на вториот европски самит за интероперабилност во и-Власта (ESIIG 2) што ќе се одржи во Рим од 20 до 22 октомври, 2008 г.

Извор: epractice.eu "EU: iG 2.0 Award – Call for submissions" 1 август, 2008.

Поврзани натписи