Мени
Е Отпад: Како технологијата и штети на природата

Е-Отпад: Како технологијата и штети на природата

Со брзиот развој на технологијата, сите љубители на најновите геџети се почесто ги заменуваат своите уреди, иако дел од нив се сè уште функционални и ја вршат својата задача. Таквата практика на брзо заменување на електронските уреди придонесува за огромните количества на е-отпад кои што се создаваат насекаде низ светот. Е-отпад е генерички термин кој се користи за да се опишат различни стари, нефункционални или заменети уреди, кои содржат компоненти напојувани на струја.

Несоодветно фрлените електронски уреди и делови (е-отпад) претставуваат опасност за животната средина и здравјето на луѓето бидејќи содржат токсични елементи кои се шират преку почвата, подземните и површинските води, како и низ воздухот преку чадот од депониите. Оваа категорија вклучува од уреди за домаќинството, како фрижидери и тостери, до ИКТ опрема, како лаптопи и паметни телефони,  уреди за широка употреба, како телевизори и mp3 плеери, до уреди како електрични бормашини и машини за шиење и списокот продолжува.

Во Македонија состојбата со е-отпадот сè уште не е алармантна, па затоа е вистинско време да се создаде систем за правилно раководење. Истражувањата покажуваат дека македонските домаќинства имаат најголем проблем со големите електрични уреди (шпорет, фрижидер и слично), додека со ИКТ опремата ќе се појави проблем во блиска иднина особено што оваа категорија на уреди и најбрзо се менува. Во моментов состојбата со опремата во домаќинствата е следна:

Е Отпад: Како технологијата и штети на природата

Ова значи дека 52% од домаќинствата имаат персонален компјутер, 29% лаптоп, а 92% од домаќинствата имаат телевизор со катодна цевка, уреди кои се сè уште во употреба и претставуваат потенцијален е-отпад.

bewman_otfrleni_no_vo_domakinstva

Табелата покажува процент на застапеност на апарати кои се е-отпад, но поради некои причини сè уште се чуваат во домовите.

bewman_otstraneti_uredi

Табелата се однесува на е-отпад кој е отстранет од домаќинствата. Најчесто користен метод за отстранување на е-отпадот од домаќинствата е донација или е даден/продаден на продавач на половна стока. Дали вие ги применувате истите практики?

Овој текст е дел од проектот „Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад“ и претставува прв дел од серијата написи кои ќе следат на оваа тема. Во следниот текст ќе можете да прочитате како правилно да се справите со вашиот е-отпад.

Текстот оригинално е објавен на : IT.com.mk

Поврзани натписи