Мени

Македонија: Две изданија за заштита на приватноста достапни на интернет

Две неодамна промовирани публикации наменети за поголема заштита на правото на приватност во Република Македонија може да се симнат бесплатно од интернет во форма на е-книги.

На 7 јуни 2010 година Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ) и Дирекцијата за заштита на личните податоци (ДЗЛП), ги промовираа публикациите: „Коментар на Законот за заштита на личните податоци“ и „Прирачник за практично спроведување на Правилникот за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податици“, дела кои имаат за цел да го подигнат на нивото на заштита на личните податоци.

Публикациите се достапни за симнување во ПДФ-формат од веб-сајтот на ДЗЛП:

 

 

Поврзани натписи