Како да си ја заштитиме приватноста на e-mail?

Кратка брошура со совети како да си ја заштитите приватноста на e-mail.