Препораки за справување со дезинформации

Како резултат на истражувачкиот процес и анализата на податоците во рамките на активностите за борба против дезинформации, Фондацијата „Метаморфозис“ ги предлага следниве препораки како основа за заедничка општествена акција за решавање на овој проблем.