meta tim sliki-02.jpg

Анита Милановска

Менаџер за администрација и човечки ресурси

Има дипломирано деловна економија на универзитот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Најголемиот дел од нејзиното работно искуство е во областа администрација и финансии во меѓународни компании, како и во буџетски финансии во образование.

Во Метаморфозис е вработена од февруари 2014. Нејзините одговорности во Фондацијата вклучуваат административни работи и евиденција на трошоци како и подготовка на финансиски извештаи за проектите.

Н А Ш И О Т

Т И М