Мени

Grupet për të drejtat e njeriut apelojnë deri te Parlamenti Evropian të votojë për rregulla të fuqishme për mbrojtjen e të dhënave

Komiteti për liri qytetare të Parlamenti Evropian më 21 tetor do të vendosë për ardhmërinë e mbrojtjes së privatësisë dhe të dhënave në Evropë.

Zbulimet e paradokohshme për mbikëqyrjen e kryer nëpërmjet disave nga kompanitë më të mëdha në internet, e potencuan nevojën urgjente për azhurnimin e rregullave për privatësi në Evropë.

Rregullativa do të ketë ndikim të madh mbi mjedisin digjital të njerëzve, kompanive dhe organeve shtetërore. “Kemi zgjedhje ndërmjet rregullave të qarta, të harmonizuara, të parashikueshme dhe të zbatueshme nga të cilat qytetarët dhe kompanitë evropiane do të kenë dobi, ose rregullave të paqarta dhe të paparashikueshme nga të cilat dobi do të kenë vetëm monopolet me të dhëna dhe avokatët”, deklaroi Joe McNamee, drejtori ekzekutiv i EDRi-t.

Organizatat qytetare janë të brengosura se çfarë do qoftë dobësim i rregullave dhe parimve evropiane për mbrojtjen e të dhënave do t’i minojë të drejtat dhe liritë e qytetarëve evropianë. Muajt e kaluar treguan se sa e rëndësishme është të kufizohet mbledhja e të dhënave në minimumin e nevojshëm, që të sigurohet privatësia dhe të mbrohet e drejta e individëve t’i fshijnë të dhënat e tyre nga shërbimet onlajn. Parlamenti Evropian tani ka përgjegjësi të sigurojë se Evropa do të fitojë rregulla të fuqishme për mbrojtjen e të dhënave, për një treg konkurent dhe të harmonizuar.

Rregulliva do të jetë e fuqishme vetëm aq sa do të jetë e fuqishme hallka e saj më e dobët, prandaj me rëndësi është të mos krijohen zbrazëtira qo do t’i minonin të drejtat tona demokratike.

Komunikatë e përbashkët për shtyp e:

Access
Raegan MacDonald +32 486 301 096
raegan@accessnow.org

Alternative Informatics Association – Turkey
Özgür Uckan + 90 1 216 418 0 417
bilgi@alternatifbilisim.org

Article 19
Thomas Hughes, Executive Director +44 (0) 20 7324 2510
communications@article19.org

Chaos Computer Club
Christian Horchert +49 151 46429622
fukami@ccc.de

Bits of Freedom
Tim Toornvliet : +31 6 18606472
tim.toornvliet@bof.nl

Digitalcourage e.V.
Dennis Romberg
+49 521 1639 1639
presse@digitalcourage.de

Digitale Gesellschaft
Markus Beckedahl +49 177 207503541
presse@digitalegesellschaft.de

European Digital Rights
Joe McNamee +32 2 2742570
press@edri.org

Electronic Frontier Finland
Ville Oksanen +358 40 5368583
effi@effi.org

Foundation for Information Policy Research (FIPR)
Ross Anderson +441223 334733
Ross.Anderson@cl.cam.ac.uk

Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (DFRI)
Andreas Jonsson +46 733755980
andreas@dfri.se

Initiative für Netzfreiheit
Josef Irnberger josef.irnberger@netzfreiheit.org
+43 (0) 699 10 47 88 31

La Quadrature du Net
Jérémie Zimmermann +33 6 1 59 40 6 75
jz@laquadrature.net

Liga voor Mensenrechten vzw
Caroline de Geest +329 223 07 38
Caroline@mensenrechten.be

Open Rights Group
Jim Killock +44 784498127
jim.killock@openrightsgroup.org

Panoptykon Foundation
Katarzyna Szymielewicz +48 692 404 096
katarzyna.szymielewicz@panoptykon.org

Privacy International
Anna Fielder +44 20 7242 2836
anna@privacy.org

VIBE – Verein für Internet-Benutzer Österreichs
Andreas Krisch +43 1 480502511
andreas.krisch@vibe.at

Vrijschrift
Walter van Holst
walter.van.holst@xs4all.nl

 

Burimi: ЕDRI-gram „Joint press release – Civil rights groups call on European Parliament to vote for strong data protection rules“ 17 tetor 2013.

 

Поврзани натписи