Мини-истражување за ставовите на студентите во врска со користењето на интернет и социјални медиуми

Во тек на 5 дебати за социјални медиуми, кои се одржаа во текот на месец април, 2012 година, како дел од проектот Социјални медиуми за демократија, Метаморфозис спроведе мини-истражување за ставовите на младите во врска со употребата на интернетот и социјалните медиуми. Во истражувањето учествуваа 154 студенти од 4 универзитети во Република Македонија.

Bloget

1. Ç’ËSHTË BLOGUÇ’është në të vërtetë blogu?Disa karakteristika kryesore (boksi)BlogosferaBloget – paraardhëse e mediumeve të rejaLlojet e blogeve2. HISTORIATIBloget e para në botëBloget maqedonase3. SI BËHET BLOGUZgjedhja e blog-servisitTë shkruarit e posteveEdhe disa këshillaGjashtë pika të etikës blogeristike (boksi)Terminologjia blogeristikeÇfarë të bëj që blogun ta kem në Gulg (boksi)Kopirjati i pjesërishëm Kriejtiv Komons (boksi)Udhëzim për […]