meta tim sliki-02.jpg

Goran Rizaov

Menaxher i programit - Mediat për demokraci dhe edukimi për inovacion

Koordinator i projekteve në Fondacionin Metamorfozis, përndryshe gazetar profesionist me përvojë shumë vjeçare në mediat e shkruara dhe ato elektronike. Punon kryesisht në projekte që lidhen me qeverisjen e mirë, të dhënat e hapura, analizën dhe vizualizimin e të dhënave.

Goran ka qenë bursist i zhvillimit profesional në vitin 2011/2012, kur studioi gazetari të bazuar në të dhëna dhe mediat online në Fakultetin e Gazetarisë dhe Komunikimit Masiv “Walter Cronkite” në Feniks të SHBA-ve. Ai është gazetar i diplomuar në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. Në vitin 2015 ai e mori çmimin për gazetari hulumtuese “Nikolla Mlladenov”.

T O N Ë

E K I P I