meta tim sliki-02.jpg

Vladimir Petreski

Udhëheqës i projekteve

Kryeredaktor i Shërbimit për verifikim të fakteve në media (proverkanafakti.mk).

Ai është gazetar dhe kryeredaktor afatgjatë. Ai ka qenë pjesë e magazinës Mlad Borec , Demokratski Forum, Republika, Republika Mladost (Republika Youth), MILS – Macedonian Information & Liaison Service (më vonë e riemëruar si Qendra për Informim në Maqedoni).

Në 5 vitet e fundit, para se të emërohej kryeredaktor i MFSC – ai ishte redaktor biznesi i gazetës së përditshme Spic (2009-2011), më vonë në Plusinfo (plusinfo.mk – 2011-2012), Libertas (libertas.mk – 2012) and NovaTV (novatv.mk – 2013).

T O N Ë

E K I P I