meta tim sliki-02.jpg

Zoran Cali

Anëtar i Këshillit drejtues

Anëtar i Këshillit drejtues që nga dhjetori i vitit 2018.

T O N Ë

E K I P I