Qeverisja e mirë: Vlerësimi i ndikimit të aktiviteteve të projektit eGov të USAID-it në Maqedoni

Ndaje:

meta tim sliki-02.jpg

Qeverisja

e

mirë:

Vlerësimi

i

ndikimit

aktiviteteve

projektit

eGov

USAID-it

Maqedoni