Мени
vistinomer-web

vistinomer.mk

Преку објавување на Вистиномер.мк, Фондацијата „Метаморфозис“ стави на располагање на јавноста уште една алатка за зголемување на отчетноста и одговорноста на партиите пред граѓаните.Вистиномер.мк ги анализираше ветувањата на политичките субјекти и ги презентираше во лесно читлива, агрегирана форма, заедно со систематски статистички податоци. Секое идентификувано ветување ...

vistinomer-web

Добро владеење: vistinomer.mk

Преку објавување на Вистиномер.мк, Фондацијата „Метаморфозис“ стави на располагање на јавноста уште една алатка за зголемување на отчетноста и одговорноста на партиите пред граѓаните.Вистиномер.мк ги анализираше ветувањата на политичките субјекти и ги презентираше во лесно читлива, агрегирана форма, заедно со систематски статистички податоци. Секое идентификувано ветување ...

glasomer.mk

За првпат во историјата на македонската демократија, преку веб-апликацијата Гласомер.мк граѓаните имаа можност директно да ги споредат политичките понуди на партиите што учествуваа на парламентарните избори во 2011 г. со своите ставови и мислења.  Со објавување на Гласомерот, Фондацијата „Метаморфозис“ од Скопје во соработка со граѓанските здруженија „Зашто не“ од Сараево и...

Добро владеење: glasomer.mk

За првпат во историјата на македонската демократија, преку веб-апликацијата Гласомер.мк граѓаните имаа можност директно да ги споредат политичките понуди на партиите што учествуваа на парламентарните избори во 2011 г. со своите ставови и мислења.  Со објавување на Гласомерот, Фондацијата „Метаморфозис“ од Скопје во соработка со граѓанските здруженија „Зашто не“ од Сараево и...