mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

МЕДИУМИ И МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ

Потребата од следењето на најновите трендови од медиумската сфера е неминовен дел од работата на многу организации и експерти. Без разлика дали медиумите во фокус се традиционални или дигитални, истите играат важна улога во општеството. Оттаму, потребно е невладините организации и активистите да ги ползуваат придобивките од ефективно, стратешко, и целисходно комуницирање со јавноста. Но, само следење на работата во медиумскиот простор, и ефективното комуницирање не е доволно. Препознавањето на дезинформации, говор на омраза, и сродните малициозни присуства во медиумската сфера (вклучително и на социјалните медиуми) стана вештина потребна за сите граѓани. Развивање на критичко мислење во генерална смисла, но особено кога станува збор за критичко анализирање на презентираните медиумски содржини претставува една од најважните и најбараните вештини во последните години

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Борба против дезинформации

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Справување со говорот на омраза во медиумите

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Медиумска писменост

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Социјални медиуми за застапување

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Промоција на социјални медиуми

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.