е-Инклузивност: Повторна употреба на користени компјутери

Фондацијата Метаморфозис од 2006 година го воведува проектот за повторна употреба на користени компјутери. Целта на проектот е обезбедување на компјутери и компјутерска опрема на оние кои не се во можност да купат. За таа цел сите фирми, институции, организации и други субјекти кои имаат стари компјутери и сакаат да ги донираат тоа можат да го сторат преку овој проект.

Ако компјутерите немаат лиценциран софтвер, Фондацијата Метаморфозис ќе инсталира софтвер за кој не е потребно плаќање на лиценци.

Фондацијата Метаморфозис досега има донирано компјутери во:

Донирано во: бр. на компјутери донатор
Општина Велес 5 компјутери Метаморфозис
Општина Зелениково 3 компјутери Метаморфозис
Музеј на Град Скопје 4 компјутери Метаморфозис
Детска градинка „Палешка“ 1 компјутер Метаморфозис

Назад кон програмата е-Инклузивност

Сподели:

meta tim sliki-02.jpg

е-Инклузивност:

Повторна

употреба

на

користени

компјутери