е-Инклузивност: Пренос на знаења

Во своите напори за надминување на дигиталниот јаз од аспект на недостаток на знаења од областа на ИКТ, Метаморфозис организира обуки за разни целни групи.

Фондацијата Метаморфозис ги нуди следните обуки:

Обуките (курсевите) може да се состојат од еден или повеќе модули.

• Модулите може да се комбинираат според потребите на клиентот.
• Минимален број на учесници за одржување на една обука е 6.
• Модулите за канцелариско работење со производите на Мајкрософт (М1, М3, М5, М7, М9, М11, М13, М15) се компатибилни со наставниот план за европскиот

сертификат Xpert (www.xpert-online.info).
• Модулите за канцелариско работење со употреба на слободен софтвер (М2, М4, М8, М10, М12, М14, М16) исто така ја користат методологијата на Xpert.

M1
Име Користење компјутери I: Microsoft Windows
Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

• увид во структурни и работни компоненти на типичен PC
• користење и конфигурација на корисничкиот интерфејс
• организирање податоци и управување со датотеки (Windows Explorer)
• преглед на основни операции во рамки на апликации (основна работа со текст – Notepad и WordPad)
• користење поддршка за повеќе јазици

M2
Име Користење компјутери I: Linux (Ubuntu)
Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

• увид во структурни и работни компоненти на типичен PC
• користење и конфигурација на корисничкиот интерфејс
• организирање на податоци и управување со датотеки (Nautilus)
• преглед на основни операции во рамки на апликации (основна работа со текст – Notes)
• користење поддршка за повеќе јазици

M3
Име Користење компјутери II: Microsoft Windows
Бр. на часови 12
Учесниците ќе научат

• инсталација и конфигурација на оперативниот систем
• инсталација на нови програми/игри
• работа во мрежа (поврзување со други компјутери, како и печатачи)
• архивирање (ZIP, RAR) и резервни копии на податоци (backup)
• заштита од вируси

M4
Име Користење компјутери II: Linux (Ubuntu)
Бр. на часови 12
Учесниците ќе научат

• инсталација и конфигурација на оперативниот систем
• инсталација на нови програми/игри
• работа во мрежа (поврзување со други компјутери, како и печатачи)
• архивирање (ZIP, RAR) и резервни копии на податоци (backup)
• заштита од вируси

M5
Име Користење интернет I
Бр. на часови 10
Учесниците ќе научат

• организација на интернет
• сурфање/навигација (разгледувачи – Internet Explorer, FireFox)
• е-пошта (преку веб и со локална апликација – Outlook Express, Thunderbird)
• сигурност

M6
Име Користење интернет II
Бр. на часови 10
Учесниците ќе научат

• апликации (системи) за директна комуникација (ICQ, MSN, Skype, IRC)
• директна размена на податоци помеѓу корисниците (P2P)
• размена на податоци со помош на сервер (FTP)
• прилагодувања за приватност

M7
Име Обработка на текст I: Microsoft Word
Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

• инсталација
• работа со документи
• прилагодување страница за печатење
• форматирање текст (изглед на букви и параграфи)
• работа со табели
• подредување во колони
• заглавие и подножје (header & footer)

M8
Име Обработка на текст I: OpenOffice.org Writer
Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

• инсталација
• работа со документи
• прилагодување страница за печатење
• форматирање на текст (изглед на букви и параграфи)
• работа со табели
• подредување во колони
• заглавие и подножје (header & footer)

M9
Име Обработка на текст II: Microsoft Word
Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

• работа со секции
• работа со стилови и автоматски содржини
• вметнување нетекстуални елементи (објекти) како слики, графици и сл.
• пишување деловни писма според ЕУ стандардот DIN 5008/676
• циркуларни писма (mail merge)

M10
Име Обработка на текст II: OpenOffice.org Writer
Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

• работа со секции
• работа со стилови и автоматски содржини
• вметнување нетекстуални елементи (објекти) како слики, графици и сл.
• пишување деловни писма според ЕУ стандардот DIN 5008/676
• циркуларни писма (mail merge)

M11
Име Табеларни пресметки I: Microsoft Excel
Бр. на часови 30
Учесниците ќе научат

• инсталација
• работа со документи, работни книги и работни листови
• внесување на податоци
• типови на референци
• формули
• формати на ќелии
• дијаграми
• изглед и прилагодување на страница за печатење

M12
Име Табеларни пресметки I: OpenOffice.org Calc
Бр. на часови 30
Учесниците ќе научат

• инсталација
• работа со документи, работни книги и работни листови
• внесување на податоци
• типови на референци
• формули
• формати на ќелии
• дијаграми
• изглед и прилагодување на страница за печатење

M13
Име Табеларни пресметки II: Microsoft Excel
Бр. на часови 16
Учесниците ќе научат

• анализа со примена на функцијата „ако-тогаш“ (what-if analysis)
• работа со поголеми работни листови
• напредно работење со графикони
• креирање веб-страници со помош на Excel

M14
Име Табеларни пресметки II: OpenOffice.org Calc
Бр. на часови 16
Учесниците ќе научат

• анализа со примена на функцијата „ако-тогаш“ (what-if analysis)
• работа со поголеми работни листови
• напредно работење со графикони
• креирање веб-страници со помош на Excel

M15
Име Мултимедијални презентации: Microsoft PowerPoint
Бр. на часови 16
Учесниците ќе научат

• креирање и дизајнирање презентација
• употреба на шаблони и ефекти
• разни техники за приказ на слајдовите
• печатење на презентацијата во разни форми

M16
Име Мултимедијални презентации: OpenOffice.org Impress
Бр. на часови 16
Учесниците ќе научат

• креирање и дизајнирање презентација
• употреба на шаблони и ефекти
• разни техники за приказ на слајдовите
• печатење на презентацијата во разни форми

Код M17
Име Напредно пребарување на интернет
Бр. на часови 10
Учесниците ќе научат

• структура на вебот
• видови пребарувачи
• техники за ефикасно наоѓање информации

Код M18
Име Вовед во веб-дизајн
Бр. на часови 30
Учесниците ќе научат

• креирање на статички веб-сајтови со Macromedia Dreamweaver или Microsoft FrontPage
• основи на ХТМЛ (HTML)
• обработка на текст за веб
• обработка на слики за веб
• каскадни стилови (CSS)

M19
Име Оптимизација за машини за пребарување
Бр. на часови 10
Учесниците ќе научат

• интерна структура на веб-страница и најважни тагови
• принципи на употребливост (usability)
• техники за промовирање на веб-сајтот
• препораки за постигнување висок ранг на машини за пребарување

M20
Име Основи на Флеш (Macromedia Flash)
Бр. на часови 30
Учесниците ќе научат

• вовед во мултимедија и интерактивност
• кориснички интерфејс на Флеш
• креирање анимација

M21
Име Програмирање игри во Флеш (Macromedia Flash)
Бр. на часови 30
Учесниците ќе научат

• интерактивност со Екшн скрипт (ActionScript)
• пишување сценарио и креирање игра
• видови игри (казино, логички, аркадни)
• дополнителни елементи: екран за вчитување, листа на резултати

M22
Име Курс за брзо пишување на компјутер
Бр. на часови 10
Учесниците ќе научат

• брзо да пишуваат на компјутер
• да користат софтвер за мерење на брзина на пишување

Назад кон програмата е-Инклузивност

Сподели:

meta tim sliki-02.jpg

е-Инклузивност:

Пренос

на

знаења