Ангажман и ефективност: Добро владеење и Интернет 25 – 26 ноември

12.01.2021

Година : 2019

16-тото издание на конференцијата е-Општество.мк на тема Ангажирање и ефективност: Добро управување и Интернет се одржа помеѓу 25-26 ноември во 2020 година. Конференцијата беше организирана на Интернет за прв пат поради пандемијата COVID-19. Исто така, беше пренесуван во живо на Фејсбук и овозможи широко учество на настанот. 16-тото издание на конференцијата за е-општество имаше за цел да промовира отворена култура во сите сфери на животот и управувањето, поврзувајќи ја со дигитализацијата како својствен елемент на отвореност. На него учествуваа вкупно 132 учесници од 18 различни земји, што додаде дополнителен карактер на конференцијата,

На воведната сесија беа презентирани неколку инспиративни приказни и препораки кои го дадоа тонот и ја предизвикаа дискусијата што следеше на останатите сесии. Министерот за информатичко општество и администрација, Јетон Шаќири, ја отвори конференцијата истакнувајќи ја посветеноста на владата кон понатамошна дигитализација, рака под рака со подобрување на дигиталните вештини на широката популација – имајќи предвид дека околу 90% од отворените работни места во 2020 година бараа одреден степен на дигитални вештини. Кристина Рајнслау од Академијата за е-управување ја истакна потребата веднаш да се започне да работи кон дигитализација, со мали чекори, но јасна визија за целта, давајќи примери од случајот на Естонија што овозможија нејзина широка дигитализација. Крис Ворман од Техсуп Европа ја истакна улогата на граѓанското општество кон зајакнување на луѓето и нивно поддршка за активно користење на потребните алатки за одговорно и ефикасно учество во постојано растечката дигитализација. Сепак, како што нагласи Крис, достапноста на интернет, софтвер и хардвер само по себе не е доволна за да се обезбеди целосна дигитализација: процесот треба да биде поддржан со постојан развој на вештини и потребната политика за да се обезбеди безбедност и масовно користење.

Дејвид Гир, шефот на делегацијата на ЕУ во Скопје, ја истакна важноста на дигитализацијата во Европската унија и поддршката што и ја дава на Северна Македонија за развој на потребната инфраструктура за да се обезбеди безбедна и ефективна дигитализација. Амбасадорот Гир, исто така, го потенцираше ризикот што го носи технологијата, како и масовното ширење на дезинформациите, што бара постојана медиумска писменост и едукација за дигитална писменост.