Изјава на Мила Јосифовска Даниловска, Менаџер на програми во Фондација Метаморфозис за веб порталот ПИНА

„За дигитализацијата да биде одржлива, неопходно е да се воспостави механизам за следење на квалитетот на е-услугите. Граѓаните треба редовно да бидат консултирани на разни начини за да се процени дали дигитализираните услуги ги задоволуваат нивните потреби. Понатаму, за одржливоста на е-услугите многу е важно тие континуирано да функционираат со висок квалитет и непроменет стандард, а бројот на нецелосни и неажурни е-услуги да се сведе на нула“,изјави Мила Јосифовска Даниловска, менаџер на програми во фондацијата Метаморфозис.

 

Изјавата во целост може да ја прочитате на следниов линк: https://bit.ly/3wwIUza