Колку тежи новинарскиот збор?

Колку тежи новинарскиот збор?