Македонија ќе го менува Законот за заштита на личните податоци 23 12

Изјава на Елена Стојановска – Раководител за односи со јавност во Фонација Метаморфзоис за 24 Вести на тема „Македонија ќе го менува Законот за заштита на лични податоци“