Мила Јосифовска Даниловска од „Метаморфозис“ за Индексот на отвореноста на општините

Изјавата на Мила Јосифовска Даниловски – Менаџер на програми во Фондација Метаморфозис на тема „Индексот на отвореност на општините“.