Добро владеење: Иницијатива за информациска сигурност

Воспоставувањето на сигурноста на информациските системи во сите сегменти на општественото и деловното опкружување е базична претпоставка за функционирање на информатичкото општество. Од друга страна заложбата за создавање на  на услугите и содржините базирани на ИКТ (Информатичките и комуникациските технологии)  е еден од основните предуслови за зголемување на квалитетот на животот но и за фаќање на чекор со глобалните трендови.

Процесот за обезбедување на сигурност на информацијата врз база на нејзината точност, доверливост и достапност  е основа за развој и подобрување на севкупната бизнис клима, унапредување на деловниот амбиент, заштита на приватноста на граѓаните, но и просперитет на општеството.

Преземете ги документите од проектот „Иницијатива за информатичка сигурност“ , составени од:

Назад кон Добро владеење

Сподели:

meta tim sliki-02.jpg

Добро

владеење:

Иницијатива

за

информациска

сигурност